OO4006 visiebundel ©Ae architects, Czvek Rigby

©Ae architects, Czvek Rigby

OO4006 visiebundel ©Ae architects, Czvek Rigby

©Ae architects, Czvek Rigby

OO4006 visiebundel ©Ae architects, Czvek Rigby

©Ae architects, Czvek Rigby

OO4006 visiebundel ©Ae architects, Czvek Rigby

©Ae architects, Czvek Rigby

OO4006 visiebundel ©Ae architects, Czvek Rigby

©Ae architects, Czvek Rigby

OO4006 visiebundel ©Ae architects, Czvek Rigby

©Ae architects, Czvek Rigby

Laureaat: ae-architectenbureau , Czvek Rigby

Voor deze opdracht vormt Ae-architecten en Czvek Rigby een team met atelier voor groene ruimte, Endeavour, Boydens Engineering en Daidalos Peutz.

De studieopdracht voor de gefaseerde aanpassing en uitbreiding van het gemeentelijk vrijetijdscentrum De Kruierie te Balen werd gegund aan de tijdelijke vereniging ae-architectenbureau, Czvek Rigby. Het ontwerp onderscheidt zich door het feit dat er, ondanks de toename van programma, geen extra ruimte wordt ingenomen. De ontwerpers zetten sterk in op de doorwaadbaarheid van de site en op de mogelijkheid tot ontmoeten, ook voor mensen die de Kruierie niet bezoeken. Het ontwerp getuigt van een fijne lezing en interpretatie van de dorpse context. Het dorpsplein en de botanische bibliotheektuinen vormen een groene oase die een aantrekkingspool voor het dorp belooft te worden.

Door een afzonderlijk personeelsgebouw wordt de site goed leesbaar, toegankelijk en doorwaadbaar. De twee buitenruimtes, het dorpsplein en de dorpstuin, zijn verbonden en versterken elkaar. Dit zijn kwaliteiten die erg belangrijk zijn voor de site, als schakel tussen de dorpskern en de dorpsrand.

De nieuwe Kruierie krijgt één heel heldere toegang. Door een compacte opbouw op de plaats van de bouwfysisch minder kwalitatieve gebouwdelen te voorzien ontstaat een verkeersvrij dorpsplein met de allures van een echte publieke en groene verblijfsplek. In het ontwerp voor de Kruierie worden binnen- en buitenruimte nauw verbonden, zodat het vrijetijdscentrum zijn functie als ‘derde plek’ dag en nacht kan vervullen.

Het gebouw verschijnt zowel aan de buitenzijde als in het interieur als een huiselijke plek met vele kamers. Die kamers functioneren apart en bieden geborgenheid of werken net samen als een verbonden geheel. Ook de keuze om de volwassenenbibliotheek op de eerste verdieping te organiseren speelt in op die flexibiliteit. Het materiaalgebruik, de detaillering, het spel van doorzichten en verbindingen resulteren in een samenhangend geheel met een eigen identiteit. De bistro kreeg een centrale plek in het ontwerp. De relatie tussen de kinderbibliotheek en het huis van het kind is goed en sterk uitgewerkt. De focus op jonge gezinnen is in dit ontwerp duidelijk voelbaar. De academies krijgen een mooie eigen plek met een eigen buitenruimte op de verdieping én uitzicht op de benedenruimte.

Voor de sociaal-ruimtelijke expertise versterkt Endeavour het ontwerpteam. Dit laatste wenst reeds van bij de start van het ontwerpproces in te zetten op de werking van de Kruierie. Naast de ruimtelijke transitie zijn de bezoekers, de mensen en de organisaties immers cruciaal om tot een levendige ‘derde plek’ te komen.

Balen OO4006

Volledige studieopdracht voor de gefaseerde aanpassing en uitbreiding van het gemeentelijk vrijetijdscentrum De Kruierie te Balen

Status project
Genomineerden