Sitefoto's OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Luchtfoto projectgebied OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Luchtfoto projectgebied OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Sitefoto's OO4002 Site Patershoek Sint-Niklaas Vesta vzw

Luchtfoto projectsite OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Luchtfoto projectsite OO4002 Site Snoezelhof Stekene Vesta vzw

Projectomschrijving

Een zo gewoon mogelijk huis in een buurt in een gewoon dorp

Vesta is sinds 1975 actief in de regio Sint-Niklaas, hoofdzakelijk voor het ondersteunen van personen met een beperking. Vertrekkend vanuit de woonst van de persoon met een beperking bieden we ondersteuning bij alle aspecten van het dagelijks leven. De dienstverlening evolueerde mettertijd van uitsluitend ondersteuning op de centrale site Patershoek naar een gedifferentieerd pakket van wonen en ondersteuning, geclusterd in buurten.

Zorg en ondersteuning in buurten

Er wordt bewust gekozen voor de benaming ‘buurt’. Een buurt nodigt bewoners uit te participeren. Het huis biedt bescherming waar dat nodig is, ondersteuning wanneer dat wenselijk is, maar ook zelfstandigheid.
Met de toekomstige buurten willen we het woonconcept her-denken binnen het spanningsveld tussen domeingebonden wonen, de nabije woonomgeving en de samenleving. De kleinschalige collectieve woonvoorzieningen moeten enerzijds veiligheid, privacy en rust bieden. Anderzijds streven we naar inclusie in de nabije woonomgeving en de samenleving. De vzw Vesta heeft in het verleden reeds geëxperimenteerd met diverse typologieën van (samen)wonen. Deze concepten moeten verder ontwikkeld worden in relatie tot de buurt.

Wonen in de buurt: een huis, een thuis

Vesta zet in op een gedifferentieerd woonaanbod, vertrekkend van het ‘cliënt-woonprofiel’. Dit betekent dat ondersteuning op het vlak van wonen (ADL), dagondersteuning en vrije tijd, zoveel mogelijk in gewone omstandigheden plaatsvindt, maar steeds aangepast is aan mogelijkheden en beperkingen van cliënten. Elke buurt omvat studio’s, woningen en dagbestedingsprojecten van diverse omvang en aard, die zowel ruimtelijk als maatschappelijk zijn ingebed in de lokale context en in relatie staan tot elkaar.
Het bouwconcept moet mogelijk maken dat wie dit wenst, kan ‘samenwonen’, maar moet ook voldoende individuele ruimte bieden voor wie daar nood aan heeft. Het volledige bouwprogramma moet flexibel en levensloopbestendig zijn. Duurzaamheid en energiezuinigheid zijn belangrijke uitgangspunten. Universal design houdt rekening met mensen met specifieke beperkingen op vlak van mobiliteit, sensorische of communicatieve vaardigheden. De woningen dienen maximaal rekening te houden met de integratie van aangepaste technische uitrusting en energiezuinige exploitatie. De beschikbare subsidie-enveloppe en normen (VIPA) mogen hierbij niet uit het oog worden verloren.

Ondersteunen in de buurt

De zorg wordt, waar mogelijk, georganiseerd in samenwerking met partners, zowel binnen als buiten de sector VAPH. De intensiteit van de ondersteuning en de graad van nabijheid variëren: we zoeken naar een evenwicht tussen een zo groot mogelijke autonomie voor elke betrokkene enerzijds en een geborgen en stimulerende omgeving anderzijds.
In de buurt wordt ook specifieke dagbesteding georganiseerd op maat van de cliënt. Atelierruimtes voor aangepaste dagondersteuning en belevingsgerichte lokalen voor sensopathische activiteiten kunnen worden opengesteld voor het publiek. Buurtbewoners worden betrokken en kunnen contact maken met de bewoners.
Woningen zijn dus open en toegankelijk voor externe zorg- en servicepartners, mantelzorgers e.a. Door te kiezen voor dit model differentiëren we zorg en alle vormen van ondersteuning in de woonomgeving en de buurt.

Wonen met de buurt

De uitdaging is een bouwprogramma te realiseren dat de integratie maximaal bevordert, toegankelijk en veilig is en tegelijkertijd optimaal wonen, zorgen, leven én welzijn mogelijk maakt. Doel is dat bewoners een volwaardig sociaal leven kunnen leiden en toegang hebben tot alle diensten in de samenleving. We zoeken de perfecte combinatie tussen woon- en zorgcomfort, geborgenheid, individualiteit en privacy. Vervlechting, doorwaadbaarheid en duurzaamheid zijn daarom aandachtspunten.
Wij zijn op zoek naar een multidisciplinair team met kennis en ervaring in architectuur en landschapsarchitectuur.
De uitvoering van de deelopdrachten in Stekene en Patershoek is gegarandeerd
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om het voorwaardelijk gedeelte niet te gunnen. Hij kan dan beslissen om de betreffende opdracht, mits inrichting van een nieuwe aanbestedingsprocedure, aan derden te gunnen. De ontwerper kan in dat geval geen rechten op schadevergoeding doen gelden.

Geraamd bouwbudget

Buurt Stekene

 • Programma: 2.000 m² x 1.800 €/m²
 • Bouwkost: 3.600.000 €, excl. btw en erelonen
 • Omgeving opp : 3500 m² x 70 €/m²
 • Kost aanleg omgeving : 245.000 €, excl. btw en erelonen

Buurt Patershoek

 • Programma: 900 m² x 2.000 €/m² + 2450 m² x 1.800 €/m² (totaal 3.350 m²)
 • Bouwkost: 6.210.000 €, excl. btw en erelonen
 • Omgeving opp : 8000 m² X 70 € /m²
 • Kost aanleg omgeving : 560.000 €, excl. btw en erelonen

Buurt 3

 • Programma: 900 m² x 1.800 €/m²
 • Bouwkost: 1.620.000 €, excl. btw en erelonen
 • Omgeving opp : nog niet gekend
 • Kost aanleg omgeving : nog niet gekend

Honorarium

Buurt Stekene

 • Algemene ereloonvork = 10,7% - 13,6 % (architectuur, stabiliteit en technieken), (excl. btw)
 • Ereloon omgeving
 • 8% op de totale kost van de omgevingsaanleg (excl. btw)

Buurt Patershoek

 • Algemene ereloonvork = 9% - 11,4 % (architectuur, stabiliteit en technieken) (excl. btw)
 • Ereloon omgeving
 • 8 % op de totale kost van de omgevingsaanleg (excl. btw)

Buurt 3

 • Algemene ereloonvork 10,17 % en 12, 84% (architectuur, stabiliteit en technieken), (excl. btw)
 • Ereloon omgeving
 • 8% op de totale kost van de omgevingsaanleg (excl. btw)

Inbegrepen in de opdracht

 • Architectuur
 • Stabiliteit en technieken
 • Omgevingsaanleg

Selectiecriteria

 1. de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de projectopdracht
 2. de vakbekwaamheid
 3. de relevante ervaring

Gunningscriteria 

 1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek:
  1.1. in een ruim maatschappelijk kader.
  1.2. meer functioneel toegepast op de praktische eisen van de gebruiker
 2. de procesgerichtheid en procesbereidheid.
 3. de aanpak van duurzaamheid
 4. de raming van de projectkost en het honorarium
 5. de teamsamenstelling

De gewichten van de criteria zijn respectievelijk als volgt: 4 / 3 / 2 / 2 / 1

 

Stekene OO4002

Volledige studieopdracht voor de bouw van drie woonbuurten voor personen met een beperking, respectievelijk de bouw van woningen (inclusief dagbestedingslokalen) voor 25 personen ‘buurt Stekene’, de vervangingsbouw van woningen en dagbestedingslokalen voor 45 personen ‘buurt Patershoek’ (vast gedeelte) en de bouw van een bijkomende buurt voor 20 personen op een nog onbekende locatie (voorwaardelijk gedeelte).

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Poot Architectuur, Schenk Hattori AA
 • architecten Els Claessens en Tania Vandenbussche, studio basta, URA - Yves Malysse Kiki Verbeeck
 • B-ILD, OMGEVING
 • FELT architectuur & design, Raamwerk
Locatie bouwplaats

Snoezelhof, 9190 Stekene
Locatie 1 : Snoezelhof, 9190 Stekene / Locatie 2 : Patershoek 2-4, 9100 Sint-Niklaas / Locatie 3 : nog onbekend

Timing project
 • Selectievergadering: 24 sep 2020
 • Eerste briefing: 26 okt 2020
 • Tweede briefing: 23 nov 2020
 • Indienen: 12 feb 2021
 • Jury: 26 feb 2021
Bouwheer

Vesta vzw

Contactpersoon Bouwheer

Annemie Van Steenkiste

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

Stekene: Bouwkost: €3.600.000 - Omgeving: €245.000 / Sint-Niklaas: Bouwkost: €6.210.000 - Omgeving: 560.000 / Site 3: Bouwkost: €1.620.000 - Omgeving: nog niet gekend (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Stekene: Alg. ereloonvork: 10,7%-13,6% - omgeving: 8% op omgevingswerken / Sint-Niklaas: Alg. ereloonvork: 9%-11,4% - omgeving: 8% op omgevingswerken / Site 3: Alg. ereloonvork: 10,17%-12,84% - omgeving: 8% op omgevingswerken (alles excl. btw)

Vergoeding ontwerpers

15.000 € (excl. btw) per kandidaat, 4 kandidaten

Downloads

Lijst kandidaten
Selectiebeslissing