OO3402 Boarebreker Oostende

OO3402 Boarebreker Oostende ©Michiel De Cleene

OO3402 Boarebreker Oostende

OO3402 Boarebreker Oostende ©Michiel De Cleene

OO3402 Boarebreker Oostende

OO3402 Boarebreker Oostende ©Michiel De Cleene

OO3402 Boarebreker Oostende

OO3402 Boarebreker Oostende ©Michiel De Cleene

OO3402 Boarebreker Oostende

OO3402 Boarebreker Oostende ©Michiel De Cleene

OO3402 Boarebreker Oostende

OO3402 Boarebreker Oostende ©Michiel De Cleene

OO3402 Boarebreker Oostende

OO3402 Boarebreker Oostende ©Michiel De Cleene

OO3402 Boarebreker Oostende

OO3402 Boarebreker Oostende ©Michiel De Cleene

OO3402 Boarebreker Oostende

OO3402 Boarebreker Oostende ©Michiel De Cleene

OO3402 Boarebreker Oostende

OO3402 Boarebreker Oostende ©Michiel De Cleene

OO3402 Boarebreker Oostende

OO3402 Boarebreker Oostende ©Michiel De Cleene

OO3402 Boarebreker Oostende

OO3402 Boarebreker Oostende ©Michiel De Cleene

OO3402 Boarebreker Oostende

OO3402 Boarebreker Oostende ©Michiel De Cleene

OO3402 Boarebreker Oostende

OO3402 Boarebreker Oostende ©Michiel De Cleene

OO3402 Boarebreker Oostende

OO3402 Boarebreker Oostende ©Michiel De Cleene

OO3402 Boarebreker Oostende

OO3402 Boarebreker Oostende ©Michiel De Cleene

OO3402 Boarebreker Oostende luchtfoto

OO3402 Boarebreker Oostende luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De Gelukkige Haard en de Oostendse Haard dienden bij het OCMW Oostende een voorstel in voor de realisatie en exploitatie van sociale assistentiewoningen en andere voorzieningen op een deel van de site van het woonzorgcentrum De Boarebreker. Deze sociale assistentiewoningen kunnen een sluitstuk vormen in het aanbod van sociale huisvesting in Oostende. Het is in het belang van de huurders van beide sociale huurmaatschappijen dat zij deze woningen aan hun (toekomstige) zorgbehoevende huurders kunnen aanbieden. 

Het vooropgestelde bouwplan ziet eruit als volgt:

 1. De sloop van de bestaande vleugel van het WZC De Boarebreker gelegen in de Hospitaalstraat.
 2. Het bouwen van minstens 60 assistentiewoningen type 1 slaapkamer (geschikt voor 2 personen) (maximaal te optimaliseren tot 90 assistentiewoningen).
 3. Een toegankelijke en multifunctionele gemeenschapsvoorziening op het gelijkvloers (minstens 200 m² - maximaal 300 m²).
 4. Bijkomende voorzieningen voor het OCMW Oostende: administratief gebouw (onthaalfunctie, landschapskantoren, vergaderinfrastructuur, individuele kantoren, gespreksruimtes en sanitair), kleedkamers met sanitair voor WZC De Boarebreker en zorginfrastructuur (leefruimte, badruimte, sanitair, verblijfskamers, kantoorruimte).

De  ontwerper houdt rekening met de volgende accenten:

 • De site is gelegen in de wijk Oud-Hospitaal in Oostende. Het is de ambitie dat er een meerwaarde gecreëerd wordt in deze wijk. Integratie in de buurt met inachtneming van de verschillende bouwstijlen;
 • De realisatie van een logisch, degelijk en duurzaam ontwerp, waarbij budgetvriendelijke architectuur, maar ook duurzaamheid en degelijkheid van ontwerpen primeren;
 • De geldende normen van de VMSW;
 • Visie over hoe sociale assistentiewoningen, gemeenschappelijke voorzieningen en infrastructuur en diensten van het OCMW in synergie kunnen worden ontwikkeld;
 • Het ontwerp biedt een architecturale meerwaarde voor de ganse site, waardoor er een stadsvernieuwend effect wordt gecreëerd in de buurt van WZC De Boarebreker;
 • De open binnenruimtes moeten in positieve zin benut worden, zodat ze een meerwaarde betekenen voor de bewoners en de rest van de site voor hen ontsloten wordt. Door de bijzonder hoge bouwdichtheid in deze buurt moet er in het ontwerp een ruimtegevoel gecreëerd worden, met voldoende rustpunten voor de bewoners. Er moet creatief worden omgesprongen met lichtinval;
 • Op het vlak van energieverbruik dient het ontwerp te beantwoorden aan de VEA-onderrichtingen zodat de energiekost voor de bewoners zo laag mogelijk wordt gehouden;
 • Naast de voorzieningen in de sociale assistentiewoningen zelf moeten er oplaadpunten voor elektrische scooters worden voorzien.

 

 

Oostende OO3402

Volledige studieopdracht voor de bouw van een sociaal woonproject

Status project
Geselecteerde bureaus
 • De Smet Vermeulen architecten bvba
 • ampe.trybou architecten, Carton123 architecten
 • Dehullu Architecten
 • dmvA architecten, tom van mieghem architecten
Locatie bouwplaats

Kaïrostraat 82, 8400 Oostende
Zone Kaïrostraat 82 – Edith Cavellstraat

Timing project
 • Selectievergadering: 23 nov 2017
Bouwheer

CVBA De Gelukkige Haard
CVBA De Oostendse Haard
OCMW Oostende

Contactpersoon Bouwheer

Kathia Baeteman

Contactpersoon TVB

Anne Malliet

Gunningswijze

Ontwerpenwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Budget

Geraamd budget €9.500.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

baremabedrag op basis van model typecontract van de VMSW. (architectuur volgens de richtlijnen VMSW – barema 2006.1, stabiliteit en technieken volgens de richtlijnen VMSW – modelcontract type RI – 2005)

Vergoeding ontwerpers

€6.250 excl. btw per kandidaat / 4 kandidaten

Downloads

Lijst kandidaten Open Oproep 3402
Selectiebeslissing Open Oproep 3402