Locatie Open Oproep 2302 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2302 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2302 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2302 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2302 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2302 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2302 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2302 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2302 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2302 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2302 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2302 © Tim Van de Velde

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De Erasmushogeschool Brussel wil voor haar Lerarenopleiding een nieuwe campus bouwen. Hiervoor werd een bouwterrein van 18 aren gekocht in de Schootstraat te 1000 Brussel.  Op het perceel bevindt zich een oude industriële loods met een vloeroppervlakte van 345 m2 die niet mag afgebroken worden. Nieuwbouw en te renoveren pand moeten later één geheel vormen.

Het ontwerp moet rekening houden met de krijtlijnen van een stedenbouwkundig attest nr. 2.

De Lerarenopleiding wil op de nieuwe locatie uitgroeien tot een "brede school". Het concept "brede school" ontstaat immers door samenwerkingsverbanden met verschillende maatschappelijke actoren om de ontwikkelingskansen van de studenten te maximaliseren. Dit impliceert voor onze Lerarenopleiding dat er samenwerkingsverbanden worden uitgebouwd met de omliggende scholen, socio-culturele organisaties en de buurtbewoners. Door de toekomstige ligging in het centrum van Brussel worden deze maatschappelijke actoren als het ware onze buren hetgeen nieuwe kansen biedt.

Naast het maatschappelijke engagement biedt dit concept de mogelijkheid om de banden met het werkveld maximaal uit te diepen, de klasrealiteit (taaldiversiteit, multiculturaliteit, leerzorg, ...) in de opleiding te verankeren en de culturele mogelijkheden (socio-culturele organisaties, musea, vrijwilligersorganisaties, ...) van de stad meer te benutten. Deze ervaringen zijn essentieel voor elke toekomstige leerkracht in Brussel maar ook in Vlaanderen.

Tenslotte, vereist dit concept dat de "school" (de toekomstige campus) geen eiland is maar integraal deel uit maakt van de wijk waarin ze gelegen is. Een dergelijke visie zou zich ook moeten vertalen in de architectuur en het concept van het nieuwe gebouw. De wisselwerking tussen de omgeving (buurt) en de campus zou via 'ontmoetingsplaatsen' mogelijk moeten zijn. Deze ruimten mogen het efficiënt vloergebruik niet in de weg staan.

Globaal ereloon 9,5% - 11%

Brussel OO2302

Volledige studieopdracht voor de realisatie van schoolgebouwen te Brussel.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Bevk Perovic Arhitekti
  • architecten BOB361 architectes
  • De Smet Vermeulen architecten bvba
  • PASCAL FLAMMER
  • Xaveer De Geyter Architectenbureau BVBA
Locatie bouwplaats

Schootstraat, 1000 Brussel

Timing project
  • Selectievergadering: 29 mrt 2012
  • Eerste briefing: 27 apr 2012
  • Tweede briefing: 31 mei 2012
  • Indienen: 28 sep 2012
  • Jury: 5 okt 2012
Bouwheer

Erasmushogeschool Brussel

Contactpersoon Bouwheer

Jan Verbeeck

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Benoit Moritz

Budget

11.900.000 € (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

10.000 € excl btw per kandidaat (5 kandidaten)