Locatie Open Oproep 2213 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2213 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2213 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2213 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2213 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2213 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2213 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2213 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2213 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2213 © Stijn Bollaert

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Mechelen is een snelgroeiende historische stad met 82.000 inwoners, centraal gelegen tussen Brussel en Antwerpen.
Op het einde van de 17e eeuw bouwden de uit de Noordelijke Nederlanden afkomstige Predikheren aan de rand van de binnenstad een imposant klooster bestaande uit vier vleugels en een kleine kapel rondom een kloosterhof. Een halve eeuw later werd die laatste vervangen door het huidige kerkgebouw. Het Predikherenklooster werd volledig opgetrokken in de geest van het barokke triomfalisme van de Contrareformatie. Na de Franse Revolutie deed het pand dienst als gasthuis, nadien als kazerne. De totale oppervlakte van kerk en klooster bedraagt 5.400 m?.

Na jaren van leegstand en verwaarlozing wenst de stad Mechelen het volledige als monument beschermde kloostercomplex te restaureren en te herbestemmen tot stedelijke openbare bibliotheek. De stad Mechelen zoekt een interdisciplinair ontwerpteam met voldoende affi niteit met barokarchitectuur en hedendaagse restauratietechnieken en eigentijdse architectuur en inrichting.

De gebouwen zijn gelegen binnen het stadsontwikkelingsproject 'Tinelsite' waarbij uiteenlopende stedelijke voorzieningen zoals woningen, een museum, een park, een ondergrondse parking en een jeugdcentrum, in het ruimere stadsweefsel worden ingebed.
De bibliotheek in het Predikherenklooster wordt 'een plek om  op verhaal te komen'.

In haar werking komen de letteren en het lezen op de eerste plaats. Dit uit zich in de uitgebreide boekencollectie die kan geraadpleegd worden, in ontmoetingen met auteurs, lezingen, schrijfworkshops, leesclubs, voorleessessies,...
De bibliotheek heeft tegelijk een ontmoetingsfunctie, is een plek waar het aangenaam vertoeven is. In deze 'grootste leefkamer van de stad' kan je snel iets opzoeken op de computer, tijdschriften lezen, genieten van een drankje, grasduinen in het aanbod,...
Het gebouw is groot genoeg om functies te groeperen zodat meer levendige, rumoerige activiteiten worden afgescheiden van de meer intensieve en stille activiteiten. Uiteraard blijft de bibliotheek trouw aan haar DNA en vind je er zowel fi ctie als non-fi ctie, kan je er boeken, dvd's, cd's, tijdschriften ontlenen, op de computer werken, enz.

De bescherming van het exterieur en het interieur van het gebouwencomplex leggen strikte voorwaarden op aan de restauratie en herbestemming ervan. Tegelijk wil de stad Mechelen een spraakmakend project realiseren waarin een evenwicht gevonden wordt tussen de respectvolle behandeling van het historisch waardevolle erfgoed en een markante, aantrekkelijke en functionele invulling ervan.
Nieuwe ontwikkelingen, zoals de voortschrijdende digitalisering, zullen de werking van bibliotheken ingrijpend beïnvloeden. De inrichting van het Predikherencomplex moet daarom voldoende fl exibel zijn.

Het ontwerpteam moet openstaan voor intensieve communicatie met alle betrokkenen.

Honorarium: minimaal 9 % en maximaal 13 % (inclusief alle supplementen voor o.m. restauratie, stabiliteit, technieken, akoestiek,...)

Opgelet: Kandidaat inschrijvers moeten in hun portfolio de gegevens bijvoegen gevraagd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse regering van 20 september 2002, 23 juni 2006 en 30 april 2009, 4 december 2009 en 10 september 2010. Meer info vind u hier.

Mechelen OO2213

Volledige studieopdracht voor restauratie en herbestemming tot stedelijke bibliotheek van het als monument beschermde Predikherenklooster in Mechelen.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • HildundK Architekten, Korteknie Stuhlmacher Architecten BV
  • Architecten Beeck & Hermans bvba, Robbrecht en Daem architecten
  • De Smet Vermeulen architecten bvba, Studio Roma
  • DRIESEN-MEERSMAN-THOMAES architecten cvba
  • Origin Architecture & Engineering, Witherford Watson Mann Architects
Locatie bouwplaats

Goswin de Stassartstraat 82, 2800 Mechelen

Timing project
  • Selectievergadering: 7 okt 2011
  • Eerste briefing: 27 okt 2011
  • Tweede briefing: 25 nov 2011
  • Indienen: 5 mrt 2012
  • Jury: 15 mrt 2012
Bouwheer

Contactpersoon Bouwheer

Michel Price

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Rob Cuyvers

Budget

14.600.000€ (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

15.000€ excl. btw per laureaat