Locatie Open Oproep 2203 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2203 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2203 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2203 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2203 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2203 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2203 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2203 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2203 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2203 © Stijn Bollaert

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De Politiezone Westkust opereert binnen de gemeenten Koksijde, De Panne en Nieuwpoort. De Politiezone Westkust streeft naar openheid en dialoog, een dienstverlening op maat en het waarborgen van individuele rechten en vrijheden in de geest van een gemeenschapsgerichte politiezorg. Wij wensen de politiezorg op professionele wijze te verzorgen en te streven naar een ketengerichte benadering in samenwerking met al onze dienstenafnemers. Professionele waarden als hulpvaardig, integer, klantvriendelijk, met een professionele en snelle dienstverlening dragen we hoog in het vaandel.

Momenteel bestaat het hoofdcommissariaat uit enkele afzonderlijke gebouwen, met name het politiegebouw van de vroegere politie Koksijde, het oud-gemeentehuis en een annexgebouw. Al deze gebouwen bevinden zich op dezelfde site in Koksijde-dorp. Daarnaast zijn er ook nog lokale posten in respectievelijk Nieuwpoort en De Panne.

Het project omvat de realisatie van een nieuw, modern en functioneel centraal politiehuis ter hoogte van het Marktplein in Koksijde. De politiezone Westkust heeft in totaal 220 personeelsleden. Hiervan zullen er 200 personeelsleden in het nieuwe centraal politiehuis werken.

Het Marktplein is enerzijds gelegen in een residentiële omgeving, maar wordt ook gekenmerkt door enkele publieke functies zoals een cinema, servicefl ats, rusthuis, (buiten)museum van de Duinenabdij en het Sociaal Huis.
De locatie is tevens een uitstekende en centrale uitvalsbasis om de ganse zone vlot te bereiken en is gelegen langs de invalsweg van Koksijde-Bad, komende van de afrit Koksijde-Veurne. Omwille van de ligging ten aanzien van het Marktplein dient de ontwerper eveneens in zijn visievorming een visie te integreren voor de inrichting van dit Marktplein (de verdere uitwerking is niet inbegrepen in deze opdracht).

Het centraal politiehuis omvat naast een onthaalfunctie, de nodige kantoor- en circulatieruimtes, de cellen, een parkeergarage, ... en een kinderopvang (ten behoeve van het personeel). De nuttige vloeroppervlakte van het politiehuis beslaat 6.000m².

De architectuur dient de herkenbaarheid van de dienstverlening te ondersteunen door het materiaalgebruik, een logische planindeling, een optimale toegankelijkheid en inpassing in de omgeving.

Honorarium: globaal ereloon 10% (incl. stabiliteit, technieken, ...)

Koksijde OO2203

Volledige studieopdracht voor de bouw van een nieuw centraal politiehuis voor de Politiezone Westkust.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Lieven Achtergael Architecten, Tractebel Engineering nv
  • Crepain Binst architecture
  • Lens°Ass architecten, Wiel Arets Architects (WAAB BV)
  • Low architecten
  • OFIS Arhitekti
Locatie bouwplaats

Marktplein (Ter Duinenlaan), 8670 Koksijde

Timing project
  • Selectievergadering: 29 nov 2011
  • Eerste briefing: 11 jan 2012
  • Tweede briefing: 17 feb 2012
  • Indienen: 27 apr 2012
  • Jury: 8 mei 2012
Bouwheer

Politiezone Westkust

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Hans Verstuyft

Budget

8.253.000€ (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

7.900€ excl. btw per laureaat