Locatie Open Oproep 2116 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2116 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2116 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2116 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2116 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2116 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2116 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2116 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2116 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2116 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2116 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2116 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Het project in de Groenstraat 44 – 46 wordt ingediend door 4 scholen van het katholiek onderwijs, twee secundaire scholen: het VTISL ( Vrij Technisch Instituut St-Lucas) en het BuSo Den Einder (Buitengewoon Secundair Onderwijs), en twee scholen van het basisonderwijs: het KBO-St-Jozef en KBO De Horizon (Buitengewoon Basis Onderwijs). Aangezien deze vier scholen met eenzelfde probleem kampen – nl. een gebrek aan goede sportinfrastructuur – werd beslist om op deze site een complex te bouwen dat de noden van alle gebruikers dekt.

De locatie bevindt zich relatief dicht bij de vier scholen. Het huidige gebouw aan de Groenstraat staat leeg, is bouwvallig en dient afgebroken te worden. De grootte van dit gebouw bedraagt ong. 2.150 m² op een totale grondoppervlakte van 3.573 m².

Binnen dit DBFM-project worden twee nieuwe sportzalen gerealiseerd, binnen één gebouwencomplex. Eén sportzaal voor het secundair onderwijs en één voor het basisonderwijs, met een resp. grootte van 40m x 35m (1400 m²) , en van 30m x 25m (750 m²). Naast deze 2 sportzalen worden ook bijhorende functies gevoegd (500m²), m.n. voldoende kleedkamers, enkele klaslokalen en een cafetaria.

De sportaccommodatie kan ter beschikking gesteld worden aan bedrijven, de buurt en derden, buiten de schooluren. Daarvoor worden contacten gelegd met het Oudenaards stadsbestuur. In de zeer nabije omgeving is er ruime parkeergelegenheid voor dit gebruik door derden.
Van de geïnteresseerde ontwerpers wordt verwacht dat zij deze sportaccommodatie perfect laten inpassen in de zone waar de Groenstraat is gelegen. Ook zal de aandacht voor het divers gebruik van deze accommodatie een rol spelen bij het opmaken van een gepast ontwerp.

Opgelet: Kandidaat inschrijvers moeten in hun motivatie per modelproject van de inhaalbeweging scholenbouw waarvoor ze kandideren drie gerealiseerde referentieprojecten opgeven uit hun portfolio. Voor die referentieprojecten zijn te vermelden: de opdrachtgever, een omschrijving, de kostprijs van de dienstenopdracht en de geraamde kostprijs van het gerealiseerde project.

globaal ereloon basisteam 93,70  €/m²

Oudenaarde OO2116

Geïntegreerde studieopdracht voor de bouw van twee nieuwe sportzalen met bijhorende functies, gerealiseerd binnen één gebouwencomplex.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Slangen+Koenis Architecten
  • Bulk Architecten cvba
  • evr-Architecten
Locatie bouwplaats

Groenstraat 44, 9700 Oudenaarde

Timing project
  • Selectievergadering: 1 mrt 2011
  • Eerste briefing: 21 jun 2011
  • Tweede briefing: 17 aug 2011
  • Indienen: 17 okt 2011
  • Jury: 26 okt 2011
Bouwheer

School Invest

Contactpersoon Bouwheer

Lieven Cnudde

Contactpersoon TVB

Anne Malliet

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Els Leclercq

Budget

3.049.312,18 € / bruto opp: 2.650m² (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

5.000 € excl btw per laureaat