OO2017 Realisatie © Tim Van De Velde

OO2017 Realisatie © Tim Van De Velde

OO2017 Realisatie © Tim Van De Velde

OO2017 Realisatie © Tim Van De Velde

OO2017 Realisatie © Tim Van De Velde

OO2017 Realisatie © Tim Van De Velde

OO2017 Realisatie © Tim Van De Velde

OO2017 Realisatie © Tim Van De Velde

OO2017 Realisatie © Tim Van De Velde

OO2017 Realisatie © Tim Van De Velde

OO2017 Realisatie © Tim Van De Velde

OO2017 Realisatie © Tim Van De Velde

Laureaat: Compagnie O.

 
De Topsportschool is een ‘machine à exceller’ die snel en naadloos moet werken. De gebruiker, een vaak ietwat narcissistische en voyeuristische atleet, is geobsedeerd door lichaam, prestatie en klassering. Het gebouw reageert hierop met lange vista’s, doorzichten en zowel reflecterende als transparante oppervlaktes – tegelijkertijd observeren en geobserveerd worden. 
De nieuwe school ligt op de site van Fort 6 van de Brialmont fortenring rond Antwerpen, naast het Romeins- Circus-aandoend Paradeplein. De sculpturele betonnen sokkel met sportfaciliteiten, geeft het gebouw een soort ruimtelijke autonomie binnen een zeer natuurlijke context. Bovenop de betonnen sokkel ligt de schoolschijf die functioneert als een caleidoscopische broeikas voor educatie.

Wilrijk OO2017

Volledige studieopdracht voor de bouw van een nieuwe topsportcampus te Wilrijk.

Status project