Locatie Open Oproep 2013 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2013 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2013 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2013 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2013 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2013 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2013 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2013 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2013 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2013 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2013 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2013 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2013 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2013 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De gemeente Wetteren is een Scheldegemeente, gelegen tussen Gent en Aalst, en telt ongeveer 23.500 inwoners. Door haar gunstige ligging, de goede verbindingsmogelijkheden, het sportieve en culturele aanbod, de grote scholeninfrastructuur en de uitgebreide werkgelegenheid vervult Wetteren een centrumfunctie voor de ruime omgeving. In deze context wenst het gemeentebestuur de site Cordonnier te ontwikkelen.
De site bevindt zich in het centrum van Wetteren op loopafstand van de culturele centra. De Markt met het gemeentehuis ligt op 350m van de site en het station op 400m. Volgens het gewestplan Gentse- en Kanaalzone is de site gelegen in woonzone. De site van ongeveer  1,3 hectare omvat de gemeentelijke kunstacademies, de gemeentelijke feestzaal en bijhorend parkeerterrein en het recent aangekochte leegstaande fabriekspand met bijhorende kantoren, tuin en parking.

Er wordt naast de uitbreiding van de academies en optimalisatie van de feestzaal, een multifunctionele invulling van het gebied vooropgesteld gaande van nieuwe woongelegenheden, (ondergrondse) parkings, openbare ontmoetingsfuncties, een ingericht groengebied, een plein,een bedrijvencentrum en/of bedrijvigheid verwant aan de kunstensector. Het praktisch uitwerken van de integratie tussen beide afzonderlijke academies tot een geïntegreerde academie is een must evenals het optimaliseren van de feestzaal tot ruimte waarin ook fuiven van jongerenverenigingen moeten kunnen doorgaan.

Aandacht voor mobiliteits - en parkeerproblematiek, veiligheid en sociale controle, flexibiliteit, oog voor een aangename buitenruimte en een sterke visuele leesbaarheid van de gebouwen zijn elementen die zeker mee in ogenschouw moeten worden genomen. De openbare gebouwen moeten bovendien beantwoorden aan alle hedendaagse eisen inzake duurzaamheid, energiezuinigheid, kindvriendelijkheid, toegankelijkheid en akoestische isolatie.

Het hertekenen van deze site tot een kwalitatieve stedelijke zone vormt een hele uitdaging: verweving van functies, inpassing in het bestaande woonweefsel,in eerste instantie van de Lange Kouterstraat, zorg voor de leefbaarheid van de omgeving en de interactie met de bestaande winkel - as.

De opdrachtgever hecht veel waarde aan het feit dat het dossier in samenspraak met de betrokken doelgroepen wordt opgesteld en rekening houdt met andere strategische projecten die in uitvoering zijn. De ontwikkelingsvisie wordt vertaald in een aantal uitvoerbare deelprojecten, die door de opdrachtgever kunnen worden verkocht.

Het ontwerpteam zal naast de opmaak van de ontwikkelingsvisie in elk geval ook belast worden met de studieopdracht voor het integreren en uitbreiden van de academies en het optimaliseren van de feestzaal. De andere deelprojecten die in eigendom blijven van de opdrachtgever kunnen worden uitgevoerd door het ontwerpteam. Voor deze deelopdrachten kan de opdrachtgever ook beslissen om het uitvoeringsdossier of delen ervan te gunnen aan een derde. In dat geval treedt het ontwerpteam op als supervisor / kwaliteitsbewaker.

budget:

70.000 € excl btw (opmaak ontwikkelingsvisie)

uitvoeringsopdracht: budget nog niet gekend

Wetteren OO2013

Volledige studieopdracht voor 1. de opmaak van een ontwikkelingsvisie voor de site Cordonnier, 2. de integratie en uitbreiding van de kunstacademies en 3. de optimalisatie van de feestzaal .

Status project
Geselecteerde bureaus
 • De Smet Vermeulen architecten bvba
 • HEIDE & VON BECKERATH
 • Low architecten
 • MORGEN architectuur
 • SPONGE ARCHITECTS, WW+ architektur + management
Locatie bouwplaats

Schooldreef, 9230 Wetteren

Timing project
 • Selectievergadering: 4 nov 2010
 • Eerste briefing: 2 dec 2010
 • Tweede briefing: 27 feb 2011
 • Indienen: 22 mrt 2011
 • Jury: 5 apr 2011
 • Gunning: 6 mei 2011
Bouwheer

Gemeentebestuur Wetteren

Contactpersoon Bouwheer

Els Van Gyseghem

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

bOb Van Reeth

Budget

70.000 € (excl. btw) (incl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

7.000 € excl btw per laureaat