Locatie Open Oproep 2006 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2006 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2006 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2006 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2006 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2006 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2006 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2006 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2006 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2006 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2006 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2006 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De stad Leuven heeft twee stedelijke scholen nl. SKLO (stedelijk onderwijs voor kleuter en lager onderwijs) en SBLO (stedelijke school voor buitengewoon lager onderwijs –Type 8).
Beide scholen zijn gehuisvest op dezelfde campus, gelegen tussen de Geldenaaksebaan en de Leo Dartelaan in Leuven.
Omwille van demografische evolutie in de omliggende omgeving is er de laatste 10 jaar een stijging van het leerlingenaantal in het SKLO. Het SBLO rekruteert uit de bredere omgeving en werkt met een maximumcapaciteit, waardoor al te vaak doorverwijzing naar andere scholen in de regio noodzakelijk wordt.
De aangeboden infrastructuur kan deze groei niet aan. D.m.v. tijdelijke infrastuctuur, dubbel tot driedubbel gebruik van accommodaties, omtovering van niet geschikte lokalen, leven met een tekort en een hoop flexibiliteit van kinderen en leerkrachten wordt alsnog een pedagogisch project gerealiseerd.
Door het op korte termijn vrijkomen van het nabijgelegen centrum voor basiseducatie Leuven-Hageland  op de Ruelensvest wordt een opportuniteit gecreëerd om een oplossing te bieden aan de ruimtevraag van de onderwijscampus. Doel is om het SBLO naar deze site te verhuizen en nieuwe, specifiek aan de doelgroep aangepaste infrastructuur aan te bieden.
De huidige campus kan dan volledig toegewezen worden aan het SKLO zodat beide scholen de vereiste oppervlakte hebben.

Deze site aan de Ruelensvest wordt gekenmerkt door een architecturaal markant gebouw, die de vest haar gezicht geeft. Achter dit gebouw staat een sober bakstenen gebouw dat grenst aan een openbaar park.  De onaangepaste structuur van het achterste gebouw maakt omvorming tot een hedendaags schoolgebouw onmogelijk. Door de sloop van dit gebouw komt ruimte vrij om een school, die voldoet aan de specifieke eisen van bijzonder onderwijs  type 8 te realiseren.

In het type 8-onderwijs worden kinderen opgevangen, die normaal begaafd zijn, maar partiële leerstoornissen vertonen. Die leerstoornissen uiten zich op het gebied van taal en/of rekenen en/of W.O. Het gaat dus om kinderen wiens leerachterstand en leermoeilijkheden niet primair te wijten zijn aan een zwakke intelligentie. Zij maken ook een grote kans, mits vroegtijdige detectie, om terug te keren naar het gewoon lager onderwijs of secundair beroepsonderwijs. Architecturaal zal dit vertaald moeten worden in een sobere functionele architectuur die weinig afleidingen biedt aan de kinderen, maar die toch een comfortabele huiselijke sfeer creëert.

Het bouwprogramma omvat 2.750m²schoolgebouwen, 475m² lokalen L.O. en 325m² technische lokalen. In de omgevingsaanleg is 2650m² speelplaats waarvan 200m² overdekt. Eveneens wordt 240m² fietsenstalling voorzien en 864m² parkeer- en manoeuvreerruimte. Om dit omvangrijk programma te realiseren op deze plek zal hoogstwaarschijnlijk het bestaande BPA vervangen moeten worden door een nieuw RUP.

Het nieuwbouwproject moet voldoen aan de passiefhuis standaard conform het decreet betreffende energieprestaties in scholen. Hierdoor zal het minimaal aan de volgende criteria voldoen:
1° een netto energiebehoefte voor verwarming ≤ 15 kWh/m².jaar;
2° een netto energiebehoefte voor koeling ≤ 15 kWh/m².jaar;
3° een luchtdichtheid (n50-waarde) ≤ 0,6 h-1;
4° een maximaal E-peil van E55.

globaal ereloon (incl stabiliteit en technieken): min 8,5% max 10,5%

Leuven OO2006

Volledige studieopdracht voor de bouw van een school voor bijzonder onderwijs type 8.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • LAVA architecten
 • architecten BOB361 architectes
 • architecten Els Claessens en Tania Vandenbussche, Tom Thys architecten
 • Atelier Kempe Thill architects and planners
 • Henley Halebrown
Locatie bouwplaats

Ruelensvest 127, 3000 Leuven

Timing project
 • Selectievergadering: 19 nov 2010
 • Eerste briefing: 25 jan 2011
 • Tweede briefing: 31 mrt 2011
 • Indienen: 8 jun 2011
 • Jury: 16 jun 2011
 • Gunning: 16 jun 2011
Bouwheer

Stadsbestuur Leuven

Contactpersoon Bouwheer

Luc Hamels

Contactpersoon TVB

Annelies Augustyns

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Luc Eeckhout

Budget

5.300.000 € (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

10.000 € excl btw per laureaat