Locatie Open Oproep 2003 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2003 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2003 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2003 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2003 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2003 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2003 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2003 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2003 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2003 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2003 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2003 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2003 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2003 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2003 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2003 © Tim Van de Velde

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De opdracht omvat een nieuw gebouw voor de eerste graad met sporthal voor de Campus Leuven.

De Campus Leuven van de Provincie Vlaams-Brabant is gelegen binnen de Leuvense ring op de Mechelsevest en is 490 are groot. Het schooldomein huisvest de secundaire school 'De Wijnpers' voor zowel technisch, beroeps- als kunstonderwijs. De school telt 5 afdelingen: de eerste graad, tuinbouw, biotechniek, beeldende kunsten en cv/sanitair. De Wijnpers telt momenteel ongeveer 470 leerlingen. Naast De Wijnpers bieden de gebouwen sinds 2 jaar ook onderdak aan CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs) 'De Nobel'.

Het terrein is gelegen op een sterke helling waardoor er bijzondere panorama's ontstaan op de stad Leuven. Het doel is om de bebouwing langs de straat (Mechelsevest) te concentreren en de resterende open ruimte te vrijwaren.

Op de Mechelsevest, tussen het hoofdgebouw en het gebouw cv/sanitair is het gebouw Walraevens gelegen. Het gebouw werd oorspronkelijk gebouwd als villa voor professor Walraevens en werd bij ingebruikneming als schoolgebouw nooit structureel verbouwd. Bouwfysisch gezien is het ook helemaal 'op' en versleten waardoor de Provincie Vlaams-Brabant het wenst te vervangen door een nieuwbouw. Om zijn voorbeeldfunctie te benadrukken is het streefdoel een laagenergiegebouw.

Net als het huidige gebouw Walraevens zal de nieuwbouw functioneren als eerstegraadsgebouw voor De Wijnpers. Het is een educatieve keuze van de school om d.m.v. een apart gebouw een soort van 'cocon' te creëren voor de leerlingen van de eerste graad.

Momenteel is er op de campus een gebrek aan een adequate sportzaal met bijbehorende faciliteiten. De feestzaal die nu als sporthal gebruikt wordt, heeft niet de geschikte afmetingen en ook geen geschikte inrichting. In het nieuwbouwproject zal er een sporthal geïntegreerd worden die zal gebruikt worden door de volledige school. Omdat niet alleen de eerste graad zal gebruikmaken van de sporthal, moet de zaal apart toegankelijk zijn.

Wat de inplanting betreft, zal de nieuwbouw ongeveer op dezelfde plaats komen als het gebouw Walraevens, naast de hoofdingang van de school voor de leerlingen. Het ontwerp zal de grenzen van de projectzone opnieuw moeten definiëren om tot een goed resultaat te komen.

Bij het gebouw moet er ook in een speelplaats voorzien worden voor de eerste graad, een fietsenstalling voor de volledige school en dient er een bestaande hoogspanningscabine in het gebouw geïntegreerd te worden.

globaal en gefixeerd honorarium van 8% (incl stabiliteit en technieken) 

Leuven OO2003

Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van het eerstegraadsgebouw op de provinciale Campus Leuven

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Office Kersten Geers David Van Severen, UTIL
  • Henley Halebrown
  • Martine De Maeseneer Architecten bvba
  • mlzd
  • URA - Yves Malysse Kiki Verbeeck
Locatie bouwplaats

Mechelsevest 75, 3000 Leuven

Timing project
  • Selectievergadering: 21 sep 2010
  • Eerste briefing: 18 okt 2010
  • Tweede briefing: 29 nov 2011
  • Indienen: 7 feb 2011
  • Jury: 15 feb 2011
Bouwheer

Provincie Vlaams-Brabant, Leuven

Contactpersoon Bouwheer

Huybrechts Karen

Contactpersoon TVB

Anne Malliet

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Paul Vermeulen

Budget

4.700.000 € (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

9.000 € excl btw per laureaat