Locatie Open Oproep 2002 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2002 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2002 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2002 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2002 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2002 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2002 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2002 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2002 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2002 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2002 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2002 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2002 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2002 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Het Woodrow Wilsonplein is centraal gelegen ten zuiden van het historische centrum van Gent. Het plein heeft een complexe structuur en fungeert voornamelijk als kruispunt van openbaar vervoer. Het situeert zich op het einde van de afrit van de autosnelweg, heeft een ondergrondse parkeergarage en bevindt zich vlakbij het stadscentrum.

De opdracht in de Open Oproep omvat enerzijds de volledige studieopdracht voor integratie en realisatie van het Provinciehuis Oost-Vlaanderen binnen een bestaand complex en anderzijds het ontwikkelen van een stedenbouwkundig visie en concept voor de onmiddellijke omgeving.

Provinciehuis

De bouwblok Woodrow Wilsonplein, Kuiperskaai en Oude Scheldestraat dateert van 1994. Het gebouw bestaat uit twee ondergrondse parkeerniveaus (14 000 m²), een winkelcentrum over 3 niveaus (15 000 m²), 20 appartementen en kantooroppervlakte van 31 000 m². Het provinciebestuur heeft al 17 500 m² in eigendom voor huisvesting van een deel van haar administratieve diensten en heeft beslist de overige kantooroppervlakte aan te kopen om het volledige provinciehuis te centraliseren in het gebouw. De provinciale diensten zijn momenteel immers verspreid over een 7-tal gebouwen in het centrum. De parkeergarage op -3 is tevens provinciale eigendom en sommige delen (oa de gevels) zijn in mede-eigendom.

Naast de administratieve diensten zijn ook het politieke luik (provincieraad, deputatie,...) en het publieke luik (publieksloketten, auditorium, vergaderzalen,..) te integreren. Eventuele restruimte is in te vullen als mogelijk vierde luik, deze oppervlakte met aparte toegang, is dan te verhuren aan derden.

Volgende ambities staan centraal;

binnen een vooropgesteld budget, centralisatie van alle provinciale diensten met het oog op kostenbesparende effecten, in een doordacht functioneel geheel met 'provinciale' uitstraling, binnen een globale architecturale en stedenbouwkundige sitebenadering, met aandacht voor implementatie van duurzaamheidsaspecten en binnen de organisatie haalbare 'anders werken' principes.

Visie "Gent Zuid"

Voor het uitwerken van een stedenbouwkundige visie en concept fungeren volgende doelstellingen als basis;

 1. 1. Het Woodrow Wilsonplein laten functioneren als publiek, administratief en politiek centrum.

 2. 2. Het gebouw als gezicht en uitstraling voor het Provinciehuis Oost-Vlaanderen uitwerken en ten opzichte van de stad de site als 'poort' laten fungeren.

 3. 3. Linken met omliggende functies en geplande projecten zijn bij voorkeur te verwerken in het concept. In de onmiddellijke omgeving liggen zowel administratieve functies (Provinciehuis Oost-Vlaanderen, Stedelijk Administratief Centrum), culturele functies (polyvalent centrum Vooruit, zaal Capitool én project Waalse Krook met kennis-en cultuurcentrum inclusief bibliotheek voor de toekomst en centrum voor nieuwe media), recreatieve functies (Zuidpark, bioscoopcomplex Studio Skoop), onderwijs functies (Universiteit Gent) als commerciële functies (winkelcentrum Urbis, winkelstraten, horecazaken)

 4. 4. Het plein blijft een belangrijke knooppunt voor openbaar vervoer.

 5. 5. Het versterken van de publieke werking en de functioneel ruimtelijke kwaliteiten van het centrumplein.

  Architectuur, stabiliteit, technieken, veiligheidscoördinatie, EPC; min 7 % max 12 %

  stedenbouwkundige visie; te onderhandelen

Gent OO2002

Integratie van het Provinciehuis Oost-Vlaanderen binnen een bestaand gebouwcomplex en opmaak van een stedenbouwkundig concept en visie voor de site “Gent Zuid”.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Nero
 • de Architekten Cie
 • mlzd
 • Philippe Samyn & Partners
 • Tony Fretton Architects
Locatie bouwplaats

Woodrow Wilsonplein, 9000 Gent

Timing project
 • Selectievergadering: 15 apr 2011
 • Eerste briefing: 10 mei 2011
 • Tweede briefing: 27 mei 2011
 • Indienen: 5 okt 2011
 • Jury: 18 okt 2011
Bouwheer

Provincie Oost-Vlaanderen

Contactpersoon Bouwheer

Bracke Egide

Contactpersoon TVB

Tania Hertveld

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Janny Rodermond

Budget

33.000.000 € (provinciehuis) (incl. btw) (incl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

25.000 € excl btw per laureaat