Locatie Open Oproep 1919 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1919 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1919 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1919 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1919 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1919 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1919 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1919 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1919 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1919 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1919 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1919 © Tim Van de Velde

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De school behoort tot de scholengroep 8 van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en bestaat uit een basisschool en een secundaire school, die samen gehuisvest zijn in een vrijstaand, modernistisch gebouw. Op het domein is ook een recenter, apart gebouw, waarin de kleuterafdeling en het kinderdagverblijf een plaats hebben. Deze school heeft een uitgesproken stedelijke ligging op een domein tussen de Klein-Berchemstraat, de Kasteellaan en de Basilieklaan.

Het bestaande gebouw is verouderd, de gevels lijden aan betonrot, de trappen zijn instabiel, het sanitair is ontoereikend en het geheel komt niet tegemoet aan de pedagogische eisen van vandaag. Tegelijk groeit de schoolbevolking van zowel het basis- als het secundair onderwijs explosief. Gezien de huidige schoolbevolking is het onmogelijk om extern een tijdelijk ander onderkomen te vinden. Een haalbaarheidsonderzoek heeft aangetoond dat het gebouw in fazen kan worden gestript en gerenoveerd. Maar ook een gedeeltelijke sloop en een vervangnieuwbouw behoren tot de mogelijkheden. Er kan daartoe op de campus een aantal tijdelijke gebouwen worden opgetrokken, waarin telkens een deel van de leerlingen kan worden gehuisvest.

De bestaande gebouwen omvatten ongeveer 10.000 m² bruto-oppervlakte. Het GO! wil deze school niet alleen in zijn gebruik optimaliseren, maar eventueel ook uitbreiden. Er is immers nood aan bijkomende leslokalen. Een haalbaarheidsonderzoek/masterplan leverde als resultaat op dat renovatie realistischer is qua budget dan nieuwbouw. In het masterplan werd ook de mogelijkheden voor een sporthal onderzocht en hierdoor werd de noodzakelijke oppervlakte opgetrokken tot 13.507 m².

Het ontwerp dient rekening te houden met de verschillende behoeften van de basisschool en van het secundair en aan de nood aan een eigen plek in het gebouw en op het domein. Anderzijds moet men ook maximaal streven naar synergie en gezamenlijk gebruik van bepaalde ruimten.

De bouwheer wenst een integraal project, waarbij ook de n

noodzakelijke sportinfrastructuur op het terrein inbegrepen is; daarbij is de naschoolse bruikbaarheid en de afzonderlijke fasering van dit sportgedeelte belangrijk.

Opgelet: Kandidaat inschrijvers moeten in hun motivatie per modelproject van de inhaalbeweging scholenbouw waarvoor ze kandideren 3 gerealiseerde referentieprojecten opgeven uit hun portfolio. Voor die referentieprojecten zijn te vermelden: de opdrachtgever, een omschrijving, de kostprijs van de dienstenopdracht en de geraamde kostprijs van het gerealiseerde project.

Globaal ereloon basisteam 77,88 €/m² excl btw

Koekelberg OO1919

Geïntegreerde studieopdracht voor de renovatie en uitbreiding van het Koninklijk Atheneum van Koekelberg.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • BOGDAN & VAN BROECK ARCHITECTS
  • Architectuurstudio Herman Hertzberger, Bossuyt Alain Ingenieur-Architect
  • WIT architecten bv-bvba
Locatie bouwplaats

Klein Berchemstraat 1, 1080 Koekelberg

Timing project
  • Selectievergadering: 1 apr 2010
  • Eerste briefing: 5 mei 2010
  • Tweede briefing: 28 okt 2010
  • Indienen: 18 jan 2011
  • Jury: 1 feb 2011
Bouwheer

School Invest

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Olivier Bastin

Budget

14.952.249 € - bruto oppervlakte 13507 m² (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

10.000 € excl btw per laureaat