Locatie Open Oproep 1824 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1824 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1824 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1824 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1824 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1824 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1824 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1824 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1824 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1824 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1824 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1824 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1824 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1824 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1824 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1824 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1824 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1824 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1824 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1824 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1824 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1824 © Tim Van de Velde

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De basisschool De Spreeuwen telt momenteel ongeveer 530 leerlingen. De huidige gebouwen zijn te klein en men heeft daarom een nieuwbouw gepland van ongeveer 1000 m².

De school is gehuisvest op een domein dat zich uitstrekt tussen de Battelsesteenweg en de Auwegemvaart. Momenteel beschikt de school over 2905 m² gebouwen op een oppervlakte van 10700 m². Hiermee is het domein al behoorlijk volgebouwd. De overblijvende oppervlakte is nodig als speelruimte. Met het oog op uitbreiding heeft men daarom bijkomende grond aangekocht, langs de Auwegemvaart, links palend aan het domein. Het is de bedoeling hierop een nieuwbouw van ongeveer 1000m² in te planten. De tijdelijke paviljoenen op het domein zouden op termijn kunnen afgebroken worden.

Gezien het complexe karakter van de bebouwing op de site moet de nieuwe uitbreiding uitgaan van een lange termijnvisie op de gehele schoolomgeving.

Mechelen OO1824

Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw voor de basisschool “De Spreeuwen” te Mechelen

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Happel Cornelisse Architecten.
  • Architektenburo Jef Van Oevelen bvba, Establis
  • Cuypers & Q interprof. architectenvennootschap
  • doqarchitecten
  • ZED architects bv/sc
Locatie bouwplaats

Battelsesteenweg 256, 2800 Mechelen

Timing project
  • Selectievergadering: 14 jan 2010
  • Eerste briefing: 9 feb 2010
  • Tweede briefing: 4 mrt 2010
  • Indienen: 29 apr 2010
  • Jury: 7 mei 2010
Bouwheer

GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Karel Vandenhende

Budget

1.134.720 € (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

2.500 € (excl. btw) per laureaat