Locatie Open Oproep 1813 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1813 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1813 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1813 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1813 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1813 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1813 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1813 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1813 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1813 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1813 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1813 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1813 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1813 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1813 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1813 © Tim Van de Velde

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Genk is een stad die de ruimte en de kracht heeft om sterke projecten te ontwikkelen die zorgen voor een dynamisch stadsaanbod. Hiertoe behoren ook projecten die zowel aan amateurs als professionals de kans geven om hun sportieve talenten ten volle te ontplooien. Het Stedelijk Sportcentrum werd sinds 1975 uitgebouwd als hét centrale knooppunt voor de sportbeoefening in Genk, te midden van het 'sportbos'. Het is de enige sport - en recreatiesite, in eigendom van en geëxploiteerd door de stedelijke overheid, waar een gecombineerd en uniek aanbod aanwezig is van zowel indoor- als outdoor sportfaciliteiten.

Het Stedelijk Sportcentrum krijgt nog steeds een primordiale rol toebedeeld in de uitbouw van de eigen stedelijke sportinfrastructuur. Na de ingebruikname van het gerenoveerde zwembad in november 2008 heeft de stad Genk besloten het sporthalgedeelte uit te breiden (+/- 4.000 m²) en (deels) te renoveren (+/- 2.000 m²).

De specifieke architectuur van het bestaande betonnen complex uit de jaren zeventig met bijzonder dak - dat een schaaldak is bestaande uit hyperbolische paraboloïden of hypars - vormt expliciet het uitgangspunt. Hierop moet op een gepaste en kwaliteitsvolle manier worden aangesloten. Op een hedendaagse en duurzame manier moeten de hoogtechnologische sportaccommodatie en speciale technieken geïntegreerd en ontworpen worden. Om een maximale integratie of presentatie in de omgeving te bekomen, kan een aanzet gegeven worden van de mogelijke ingrepen wat betreft de aanleg van de onmiddellijke omgeving, maar het effectieve ontwerp buitenaanleg vormt een aparte opdracht.

Om naar de toekomst in te spelen op de verschillende noden van zowel de eigen Dienst Sport als van de scholen, clubs en andere gebruikers, wordt de sporthal uitgebreid met extra speelvelden (gelijktijdig diverse competities laten doorgaan/organiseren van grotere sportmanifestaties), een cafetaria én een toezichtslokaal dat zicht geeft op alle speelvelden, een specifieke turn-accommodatie in een afzonderlijke hal, en de hiervoor noodzakelijke bureel- en vergaderruimte(s).

Bij de globale renovatie en (functionele) herstructurering van de sporthal moet er bijzondere aandacht zijn voor duurzaamheidmaatregelen en toegankelijkheid. Bovendien moet het te renoveren gedeelte maximaal operationeel blijven tot de nieuwbouw gerealiseerd is.

Technieken inherent aan de uitbreiding moeten ontworpen worden door het ontwerpteam, ervan uitgaande dat de energie die deze uitbreiding behoeft, vanuit de aanwezige technische ruimtes aangeleverd kan worden. Een eventuele uitbreiding van de bestaande technische installaties is een aparte aanneming.

Genk OO1813

Volledige studieopdracht voor de renovatie en uitbreiding van het Stedelijk Sportcentrum te Genk

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Jeroen Beerten, Ney & Partners, Tom Louwette
  • architecten BOB361 architectes
  • BEEL ARCHITECTEN
  • Group A
  • Muoto Architectes
Locatie bouwplaats

E. Van Dorenlaan 144, 3600 Genk

Timing project
  • Selectievergadering: 26 jan 2010
  • Eerste briefing: 16 feb 2010
  • Tweede briefing: 15 mrt 2010
  • Indienen: 22 jun 2010
  • Jury: 29 jun 2010
Bouwheer

Stadsbestuur Genk

Contactpersoon Bouwheer

Carlens Ivo

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Paul Vermeulen

Budget

7.740.000 € (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

5.000 € (excl. btw) per laureaat