Locatie Open Oproep 1812 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1812 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1812 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1812 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1812 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1812 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1812 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1812 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1812 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1812 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1812 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1812 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1812 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1812 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1812 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1812 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1812 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1812 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1812 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1812 © Tim Van de Velde

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De huidige zaal Harmonie, in het gelijknamige park, werd in 1846 gebouwd door architectstadsbouwmeester Pieter Dens als concertzaal met grote balzaal. Deze zaal is een belangrijke getuige van het sociale en culturele leven van de burgerij in het midden van de 19de eeuw. Het ontwerp bestond uit een zomerpaviljoen met een bijhorende orangerie. In zijn huidige vorm dateert het gebouw van 1890, waarbij het originele zomerpaviljoen drastisch werd uitgebreid door architect Charles Dens. Sinds 1923 is de zaal stadseigendom.

Het gebouw heeft sindsdien dienst gedaan als feestzaal maar is sinds enkele jaren in onbruik geraakt en is hierdoor veel van zijn oorspronkelijke grandeur verloren. In de originele orangerie is momenteel een seniorenlokaal ondergebracht.

Met het project Stille Ruimte wil de stad de zaal Harmonie nieuw leven inblazen en haar oorspronkelijke uitstraling herstellen. In de stille ruimte wenst de stad vier functies te bundelen.

Het is een plek waar speciale diensten (uitvaarten, huwelijken,...) plaatsvinden voor mensen die nu niet terecht kunnen of willen in bestaande kerken, moskeeën, synagogen, rouwcentra. Het is een plek waar symbolische bijeenkomsten plaatsvinden, op momenten dat Antwerpenaars nood hebben om hun angst, schok, droefheid, opluchting,... met elkaar te delen. Het is een plek voor individuele zingeving: mensen die nood hebben aan bezinning, gebed, rust,... en zich niet thuis voelen in een klassieke kapel of moskee, kunnen de Stille Ruimte om het even wanneer binnenlopen. Het is ook een plek die ontmoetingskansen biedt.

Uit de haalbaarheidsstudie, die deze opdracht voorafging, is gebleken dat een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is om zaal Harmonie te verbouwen Dit vertaalt zich in de volgende aandachtspunten:
- Functioneel / architecturaal onderzoek: Hoe kan het programma voor een Stille Ruimte gematerialiseerd en vormgegeven worden? Hoe polyvalent kan deze ruimte zijn en op welke manier?
- Bouwtechnische / restauratietechnische aanpak: Hoe worden hedendaagse comfortnormen op een kwalitatieve manier geïntegreerd in het monument?
- Landschappelijke integratie: Hoe wordt de relatie van een Stille Ruimte met het park versterkt en bestendigd?

De stad Antwerpen wil een concreet, innovatief en hedendaags ontwerp dat bovengenoemde functies mogelijk maakt in zaal Harmonie. Het ontwerp vertrekt vanuit een respectvolle houding voor de monumentwaarde van de ruimte maar gaat voor een nieuwe en hedendaagse invulling, namelijk een Stille Ruimte. De opdrachtgever gaat op zoek naar een multidisciplinair team dat deskundigheden omvat op het vlak van architectuur, restauratie en landschapsontwerp.

Antwerpen OO1812

Volledige studieopdracht voor de restauratie van zaal Harmonie als beschermd monument met opmaak van een ontwerp voor een Stille Ruimte en haar integratie in park Harmonie in Antwerpen

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Atelier Kempe Thill architects and planners
  • Atelier d'Architecture Pierre Hebbelinck
  • Braaksma & Roos Architectenbureau, HOSPER NL BV
  • Hans Verstuyft architecten bvba
  • moriko kira architect
Locatie bouwplaats

Mechelsesteenweg 216, 2000 Antwerpen

Timing project
  • Selectievergadering: 15 okt 2009
  • Eerste briefing: 12 jan 2010
  • Tweede briefing: 8 feb 2010
  • Indienen: 20 apr 2010
  • Jury: 27 apr 2010
Bouwheer

Stadsbestuur Antwerpen

Contactpersoon Bouwheer

Dries Vermunicht

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Adinda Van Geystelen

Budget

4.900.000 € (incl. btw) (incl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

7.000 € (excl. btw) per laureaat