Locatie Open Oproep 1809 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1809 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1809 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1809 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1809 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1809 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1809 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1809 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1809 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1809 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1809 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1809 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1809 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1809 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1809 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1809 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1809 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1809 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1809 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1809 © Tim Van de Velde

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Brug 74 in de Lagestraat te Vorsen (Gingelom) over de A3/E40 richting Luik wordt beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant. Deze brug moet volledig vervangen worden aangezien ze een voortschrijdende doorbuiging heeft boven de middenberm. Bovendien lijdt de brug aan waterinsijpeling. Sanering van de brug is geen mogelijkheid meer en een volledige vervanging van de brug dringt zich dan ook op.

De opdracht omvat het volledige ontwerp en een voorbereidende berekeningsstudie van het project. De eigenlijke berekeningsstudie zal gebeuren door de interne diensten van de opdrachtgever.

Aangezien deze brug als laatste (of als eerste) brug op Vlaams grondgebied staat, zal ze beeldbepalend zijn op één van de belangrijkste in- en uitvalswegen van Vlaanderen. Bovendien kan ze opgevat worden als een voorbeeld voor de ambitie in Vlaanderen ten aanzien van infrastructuurprojecten. De brug moet exemplarisch zijn voor het kwaliteitsniveau dat nagestreefd wordt door het Agentschap Wegen en Verkeer.

Van de ontwerper wordt daarom een bijzondere aandacht en inbreng verwacht omtrent de landschappelijke inpassing van het nieuwe ontwerp.

Het dwarsprofiel van de brug moet gelijk blijven aan het bestaande dwarsprofiel, met een totale breedte van ca. 10 meter. De lengte van de brug bedraagt ongeveer 90 meter, in drie overspanningen. In het nieuwe ontwerp mag eventueel gebruik gemaakt worden van vier overspanningen door in de middenberm een bijkomende pijler te plaatsen.

Naast de te vernieuwen brug ligt nog een brug over de HST-lijn. Deze valt buiten de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer en zal behouden blijven. Aangezien deze laatste brug wat betreft ontwerp een 'standaardbrug' is, wordt van de ontwerper ook gevraagd uitspraak te doen over hoe de nieuw op te richten brug zich verhoudt ten aanzien van de bestaande brug over de HST-lijn.

Gingelom OO1809

Volledige studieopdracht voor de vernieuwing van brug 74 in de Lagestraat over de A3/E40 te Gingelom

Status project
Geselecteerde bureaus
  • explorations architecture
  • Architectuur en Stedenbouw E+W Eggermont
  • Ingenieursbureau Libost-groep nv, Sweco Belgium BV, ZJA b.v.
  • Ney & Partners
  • Verburg Hoogendijk Architekten bna
Locatie bouwplaats

Lagestraat, 3890 Gingelom

Timing project
  • Selectievergadering: 21 okt 2009
  • Eerste briefing: 25 nov 2009
  • Indienen: 22 mrt 2010
  • Jury: 30 mrt 2010
  • Gunning: 15 apr 2010
Bouwheer

VO, MOW, Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Contactpersoon Bouwheer

Tim Lonneux

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Paul Vermeulen

Budget

1.239.670 € (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

2.500 € (excl. btw) per laureaat