Locatie Open Oproep 1803 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1803 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1803 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1803 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1803 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1803 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1803 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1803 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1803 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1803 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1803 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1803 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1803 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1803 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1803 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1803 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1803 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1803 © Tim Van de Velde

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Deze opdracht heeft betrekking op de ontwikkeling van een strategische site gelegen aan de zuidelijke rand van het stadscentrum van Genk. Het plangebied omvat twee deellocaties met name Kattenberg, momenteel een bovengrondse parking, en de site Regina Mundi, een scholencampus die binnen afzienbare tijd geherlokaliseerd zal worden. De sites hebben een gezamenlijke oppervlakte van +/-2ha en grotendeels eigendom van het stadsbestuur van Genk.

De site heeft een strategische ligging aan de zuidelijke zijde van de centrale oostwest-as tussen het stadhuis en Shopping 1, een zone die hoofdzakelijk is ingevuld met winkel- en shoppingfuncties en een beperkt aantal cultuur-toeristische functies. Haaks hierop ligt de as tussen de stationsite en het plangebied, Kattenberg-Regina Mundi met op loopafstand een (ondergrondse) parkeergelegenheid in de onmiddellijke omgeving.

De site krijgt een strategische functie toegewezen in het versterken van de functioneelruimtelijke kwaliteiten van het stadscentrum. De invulling van de site is erop gericht nieuwe activiteiten te ontwikkelen die de dynamiek en levendigheid van het stadscentrum versterken, ook 's avonds en in de weekends. Ze kunnen zowel een publiek als een privaat karakter hebben. De activiteiten op de site moeten nieuwe functies toevoegen aan het stadscentrum en een grote wervingskracht hebben waardoor ze ook een versterking betekenen voor de reeds aanwezige functies gelegen in de kern van de stadsstrip. De functies die op de site ontwikkeld worden mogen in geen geval storend zijn voor de omliggende woonomgevingen. Belangrijk is dat op deze site een cluster van samenhangende functies ontwikkeld worden die de site een eigen identiteit geven, bijvoorbeeld via cultuur-recreatieve en cultuur-educatieve functies, waaronder de herlokalisatie van de Stedelijke Academie voor Plastische Kunsten en dergelijke, de ontwikkeling van een centrum voor opvoedingsondersteuning en leerbegeleiding, innovatieve vormen van kinderopvang, functies verwant aan zorgeconomie (fitness en welness,...), functies aansluitend bij de ontwikkeling van Genk als creatieve mediastad,... Deze functies kunnen worden aangevuld met diverse vernieuwende woonvormen, waaronder studentenwoningen. Het ontwikkelingsplan moet bovendien ruimte bieden voor de invulling van nu nog niet gekende ontwikkelingsopportuniteiten.

Naast de versterking van de functionele belevingswaarde dient de site ook op een innovatieve wijze vorm te geven aan de ruimtelijke kwaliteiten van de stadsstrip, met bijzondere aandacht voor architectuur en inrichting van publieke ruimtes.

De ontwerpopdracht bestaat erin om in dialoog met de opdrachtgever het nog nader te ontwikkelen invullingsconcept voor de site te vertalen in een realistisch, ruimtelijk kwaliteitsvol (stedenbouwkundig) masterplan en nadien ook juridisch afdwingbaar Ruimtelijk UitvoeringsPlan waarin de uitwerking van de toekomstige inrichting via ruimtelijke/architecturale voorwaarden wordt gegarandeerd.

De lat ligt hoog: om een kwalitatieve ontwikkeling te garanderen, kunnen de ontwerpers van het masterplan eveneens de architectuuropdracht krijgen om een eerste markant project binnen deze zone te ontwerpen en vervolgens als 'supervisor' de ontwikkeling van het gebied te begeleiden.

Genk OO1803

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een stedenbouwkundig masterplan voor site Kattenberg-Regina Mundi (i.f.v. opmaak RUP) en deelopdracht architectuur te Genk

Status project
Geselecteerde bureaus
 • De Gouden Liniaal Architecten bvba, GEOSTED
 • Hub
 • Maccreanor Lavington Architects
 • Maxwan architects + urbanists
 • WE-S
Locatie bouwplaats

Grotestraat, 3600 Genk

Timing project
 • Selectievergadering: 26 jan 2010
 • Eerste briefing: 26 okt 2010
 • Tweede briefing: 9 dec 2010
 • Indienen: 3 mrt 2011
 • Jury: 17 mrt 2011
 • Gunning: 1 jun 2011
Bouwheer

Stadsbestuur Genk

Contactpersoon Bouwheer

Carlens Ivo

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Adinda Van Geystelen

Vergoeding ontwerpers

5.000 € (excl. btw) per laureaat