Locatie Open Oproep 1802 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1802 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1802 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1802 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1802 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1802 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1802 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1802 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1802 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1802 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1802 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1802 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1802 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1802 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1802 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1802 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1802 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1802 © Tim Van de Velde

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Harelbeke is een langgerekte stad opgebouwd tussen de spoorlijn Gent-Kortrijk, de gewestweg N43 en de Leie. In het centrum van Harelbeke worden momenteel de doortocht van de N43 en de kerkomgeving heraangelegd. Om toekomstige ontwikkelingen die het beeld van de stad ingrijpend zullen veranderen te kaderen in een ruimere visie, wordt met deze Harelbeke is een langgerekte stad opgebouwd tussen de spoorlijn Gent-Kortrijk, de gewestweg N43 en de Leie. In het centrum van Harelbeke worden momenteel de doortocht van de N43 en de kerkomgeving heraangelegd. Om toekomstige ontwikkelingen die het beeld van de stad ingrijpend zullen veranderen te kaderen in een ruimere visie, wordt met deze Open Oproep gevraagd een beeldkwaliteitsplan te ontwikkelen voor de zone gelegen tussen de kerkomgeving en de braakliggende terreinen van Westwijk, en tussen de N43 en de Leie (incl. beide oevers). Met het beeldkwaliteitsplan is Harelbeke op zoek naar een visie die haar een nieuwe identiteit geeft.

Het Marktplein van Harelbeke met haar strategische ligging in het centrum, heeft momenteel immers geen uitstraling. De Leie (met o.m. kades en Leieboorden, sluis, brug, ...) creëert op heden geen meerwaarde voor het stadscentrum.Het Beeldkwaliteitsplan moet het langdurige transformatieproces van het studiegebied tot een coherent geheel aansturen. Het moet resulteren in een ruimtelijke en stedelijke eenheid. Het dient een nieuw aantrekkelijk, wervend architecturaal en ruimtelijk concept voor de toekomst vast te leggen. De identiteit van Harelbeke, de gebruiks- en belevingswaarde, de verblijfskwaliteit voor de bezoeker en de bewoner worden erdoor geaffirmeerd.Naast de opmaak van het beeldkwaliteitsplan wordt ook een ontwerpvisie met haalbaarheidsstudie gevraagd voor het Marktplein. Wat letterlijk het hart van de stad zou moeten zijn is een asfaltvlakte met parkeerfunctie zonder sfeer. Grootschalige appartementen en een onaangepast handelscentrum omzomen het plein. Dit handelscentrum wordt nu ter discussie gesteld wat nieuwe opportuniteiten genereert. Een ondergrondse parking wordt overwogen. Er dient nagegaan te worden hoe de relatie met het water kan hersteld worden in een nieuw centrum. Ook wordt een visie gevraagd over het verdwenen Schepenhuis, een beschermd monument. Het streefdoel is een gezellig en levendig marktplein, een ontmoetingsplaats in het centrum, getrokken door de functies op en rond het plein, met indien mogelijk ruimte voor de wekelijkse donderdagmarkt.

Na de oplevering van het beeldkwaliteitsplan en de opmaak van een ontwerpvisie kan de opdrachtgever besluiten om het geheel dan wel een deel van de opdrachten voor de uitvoering  van het openbaar domein van het Marktplein, de Vrijdomkaai en Tweebruggenstraat, niet te gunnen aan het ontwerpteam.

Harelbeke OO1802

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een beeldkwaliteitsplan voor het centrum van Harelbeke en een ontwerpvisie met haalbaarheidsstudie voor het Marktplein

Status project
Geselecteerde bureaus
 • PALMBOUT Urban Landscapes, Verne Architecten
 • Casanova + Hernandez Architecten
 • Derman Verbakel Architecture
 • OKRA Landschapsarchitecten bv
 • uapS Anne Mie Depuydt & Erik Van Daele
Locatie bouwplaats

8530 Harelbeke
centrum Harelbeke

Timing project
 • Selectievergadering: 15 okt 2009
 • Eerste briefing: 7 jan 2010
 • Tweede briefing: 11 feb 2010
 • Indienen: 27 apr 2010
 • Jury: 5 mei 2010
 • Gunning: 17 aug 2010
Bouwheer

Stadsbestuur Harelbeke

Contactpersoon Bouwheer

Cindy Deprez

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Els Nulens

Budget

80.000 € (excl. btw) (incl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

5.000 € (excl. btw) per laureaat