Locatie Open Oproep 1726 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1726 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1726 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1726 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1726 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1726 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1726 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1726 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1726 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1726 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1726 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1726 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1726 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1726 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1726 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1726 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1726 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1726 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1726 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1726 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1726 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1726 © Michael De Lausnay

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

"De opdracht betreft de studie van een kunstencampus voor ruim 1200 studenten op het Eilandje te Antwerpen. De studie betreft de volledige bouwblokken alsook het oprichten van het deel nieuwbouw."

Stedelijk Onderwijs Antwerpen wenst één kunstencampus op te richten op het Eilandje, een stedelijke wijk in volle ontwikkeling.
Daarvoor worden verschillende kunstrichtingen samengebracht (o.a. Woordkunst Drama, Vrije Beeldende Kunst, Multimediatechnieken, ...  ). Ook de Koninklijke Balletschool zal deel uitmaken van de toekomstige kunstencampus, zij het met behoud van een aparte profilering die een architecturale vertaling vereist.
De globale campus bestaat uit een combinatie van nieuwbouw en renovatie.
De geklasseerde gebouwen waarin de huidige school SISA gevestigd is en het aangrenzende CAD-gebouw worden grondig gerenoveerd; op de site aan het 'Kempisch dok' wordt een nieuwbouw ontwikkeld met een volume van +/- 10.000m². Deze nieuwbouw zal ondermeer een aantal activiteiten huisvesten die moeilijk te realiseren zijn binnen de te renoveren/ restaureren sites.
De opdracht van deze oproep is de realisatie van een totaalvisie op beide bouwblokken (geklasseerde deel + deel Kempisch dok).De nieuwbouw (site SISA Kempisch dok) zal aansluitend verder ontwikkeld worden en maakt deel uit van de studieopdracht.
De ontwikkelde visie van de beschermde gebouwen zal als basis dienen voor het deel van het project dat via de Vlaamse DBFM-formule zal ontwikkelde worden.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de studieopdracht voor de renovatie van de bestaande gebouwen eventueel aan derden te gunnen.

Honorariumvork: 
globaal ereloon minimum 7,5% en maximum 9,5% (incl stabiltieit, technieken, akoestiek, EPB)

ANTWERPEN OO1726

Volledige studieopdracht voor het bouwen van een nieuw schoolgebouw als aanvulling voor het te restaureren hoofdgebouw Van Averbeke (SISA) en CAD om samen voor verschillende kunstrichtingen (waaronder grote delen van het huidige SISA en de koninklijke balletschool) een kunstencampus op te richten op het Eilandje voor 1100+120lln.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • HildundK Architekten
 • architecten de vylder vinck taillieu
 • Dick van Gameren architecten, N2 architekten
 • Ney & Partners, Origin Architecture & Engineering, Stramien cv
 • Rapp+Rapp bv
Locatie bouwplaats

Cadixstraat 2, 2060 ANTWERPEN

Timing project
 • Selectievergadering: 23 jun 2009
 • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 jun 2009
 • Eerste briefing: 16 sep 2009
 • Tweede briefing: 19 nov 2009
 • Indienen: 21 jan 2010
 • Jury: 2 feb 2010
 • Gunning: 26 mei 2011
 • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 jan 2011
 • In gebruikname: 1 dec 2013
Bouwheer

Stad Antwerpen, Bedrijf Lerende Stad

Contactpersoon Bouwheer

Vik Lauwerier

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Janny Rodermond

Budget

€13.500.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

€8.000 excl. btw per laureaat