Locatie Open Oproep 1722 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1722 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1722 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1722 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1722 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1722 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1722 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1722 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1722 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1722 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1722 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1722 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1722 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1722 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1722 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1722 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1722 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1722 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1722 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1722 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1722 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1722 © Michael De Lausnay

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Sinds 1977 is het gemeentehuis gehuisvest in de voormalige St. Jozefskliniek. Dit gebouw dateert al van 1935, werd ontworpen door de architecten Wijn en Boon en behoort tot de inventaris cultureel erfgoed. Het is een gebouw met een lichte art-deco-inslag en wordt voorafgegaan door plantsoenen en een in concentrisch halve cirkels aangelegd plein. Achteraan bevindt zich het gemeentelijk park Echelpoel.
 
Het gemeentehuis werd in de loop der jaren weinig aangepast. Enkel werd er de laatste jaren geïnvesteerd in een nieuwe inkom en nieuw sanitair. Door de herlokalisatie van de politie en het OCMW werd er bijkomende ruimte binnen het gebouw beschikbaar om de administratieve diensten te huisvesten, maar dit gebeurt niet optimaal en zeker niet op een klantvriendelijke manier. De lay-out, de ruimtelijke organisatie en het comfort laten enerzijds niet toe om te voldoen aan de eisen op het vlak van klantvriendelijkheid zoals door het gemeentebestuur vooropgesteld zijn. Anderzijds voldoen ze ook niet aan de huidige behoeften van het gemeentebestuur en de gemeenteambtenaren. Verder verkeert het gebouw niet meer in een bouwfysisch uitstekende staat. De afwerking van het gebouw en de technische installaties zijn verouderd, soms in slechte staat, en zijn aan vervanging toe.
Een algehele grondige renovatie dringt zich op. Omwille van het waardevolle architecturaal karakter van het gebouw werd beslist tot renovatie over te gaan in plaats van nieuwbouw.

Honorariumvork:

Architectuur min 8% en max 10%.
Honorarium stabiliteit: 1,88%
Honorarium technieken: 2,77%

Beerse OO1722

Volledige studieopdracht voor de renovatie en herinrichting van het gemeentehuis te Beerse

Status project
Geselecteerde bureaus
 • aNNo architecten
 • A2D architecture 2 design
 • Architectuur Kristoffel Boghaert
 • kbng architectuur I stedebouw I restauratie
 • Møbilair
Locatie bouwplaats

Bisschopslaan 56, 2340 Beerse

Timing project
 • Selectievergadering: 29 jun 2009
 • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 4 mei 2010
 • Eerste briefing: 18 jan 2010
 • Indienen: 26 apr 2010
 • Jury: 4 mei 2010
 • Gunning: 31 jan 2011
 • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 jun 2011
 • In gebruikname: 1 dec 2013
Bouwheer

Gemeentebestuur Beerse

Contactpersoon Bouwheer

Hilde Huysmans

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Paul Vermeulen

Budget

€1.656.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

€4000 excl. btw per laureaat