Laureaat: Artgineering

Boom OO1709

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een stedenbouwkundige ontwerpstudie voor omgeving Voetballersstraat tussen De Schomme en De Klamp.

Status project
Genomineerden