Luchtfoto © GDI-Vlaanderen Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Het steeds intensere scheepvaartverkeer, de toename van de scheepvaartafmetingen en het aantal schepen dat de haven van Antwerpen aandoet, zeker na de verder uitdieping van de Westerschelde, maken het noodzakelijk om in het kader van de vlotheid en veiligheid van het scheepvaartverkeer de principes van de ketenbenadering te implementeren. Hiervoor is het noodzakelijk alle partijen die betrokken zijn bij scheepvaartbegeleiding samen te brengen op één werkplatform. Het is eveneens de bedoeling om dit platform uit te bouwen tot een crisiscentrum voor het havengebied van Antwerpen.

Het bestaande gebouw ter hoogte van de Zandvlietsluis – blok A op bijgevoegd plan – voldoet niet meer aan de vigerende eisen van brandveiligheid, hygiëne en algemeen comfort en wordt om deze redenen gesloopt na de oprichting van het nieuw ACC. Enkel door middel van deze fasering kunnen cruciale diensten gegarandeerd worden. De sloop van blok A maakt deel uit van de opdracht.
De overige drie gebouwen - aangeduid op plan als blok B, C en D – blijven behouden.

In eerste instantie is de functionele eis om "zoveel mogelijk visueel contact" te hebben met de aan- en afvarende schepen doorslaggevend. Vooral de scheepvaart op de Schelde zelf, maar ook in het Kanaaldok, maar voornamelijk de zeer grote schepen die aan- af varen naar het Deurganckdok (en toekomstige Saeftinghedok) dienen omwillen van allerlei nautische beperkingen van zeer nabij begeleid te worden waarbij visueel contact onontbeerlijk is.
Door het oprichten van een verkeerstoren met een hoogte van 60 tot 80 meter, verdere studie zal hieromtrent uitsluitsel geven, creëert men uitzicht boven de omliggende bestaande infrastructuur en industriële hindernissen.
Het ACC zal plaats bieden aan circa 60 werknemers. Hierbij zal de nodige sociale ruimte moeten voorzien worden vermits verschillende diensten continue werken, m.a.w. met drie ploegen. Een uitgebreid datacenter en hoog technologisch crisiscentrum met bezoekersruimte dient eveneens voorzien te worden.

De nieuw op te richten verkeerstoren moet de globale beeldkwaliteit van de site sterk verbeteren, moet een betekenisvolle landmark zijn voor het maritieme landschap en de dialoog aangaan met de verschillende industriële sites in de omgeving en het windmolenpark. De nodige studie naar integratie en globale aanpak van de site van het projectgebied en de realisatie ervan maakt deel uit van de opdracht.

Het concept moet beantwoorden aan de praktische en functionele eisen eigen aan de verschillende diensten die hier op een gezamenlijk platform zullen gehuisvest worden.

Bovendien wordt groot belang gehecht aan de duurzaamheid van het gebouw en zijn materialen. Energiezuinig bouwen is eveneens een evidentie. Een haalbaarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen maakt deel uit van de opdracht. Het ontwerpteam dient dan ook deze items hoog in het vaandel te dragen

globaal ereloon van 10 % - met een maximum van 2 % in meer (max 12%) - (architectuur, stabiliteit, klimaat en technieken, omgevingswerken)

Antwerpen OO1701

Volledige studieopdracht voor het oprichten van een centrum voor de scheepvaartbegeleiding en een crisiscentrum voor de Haven van Antwerpen verder genoemd Antwerp Coordination Center (ACC)

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Neutelings Riedijk Architecten BV
 • 51N4E bvba
 • Arcadis Belgium nv, evr-Architecten
 • Baumschlager Eberle Architekten
 • Van Berkel & Bos UNStudio bv.
Locatie bouwplaats

Potpolderweg zn, 2040 Antwerpen

Timing project
 • Selectievergadering: 6 mei 2009
 • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 sep 2009
 • Eerste briefing: 17 jun 2009
 • Tweede briefing: 8 jul 2009
 • Indienen: 16 okt 2009
 • Jury: 29 okt 2009
 • Gunning: 15 aug 2010
 • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 nov 2010
Bouwheer

VO, MOW, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening

Contactpersoon Bouwheer

Carlo Jansen

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Floris Alkemade

Budget

11.000.000 € (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

20.000 € excl btw per laureaat