Locatie Open Oproep 1620 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1620 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1620 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1620 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1620 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1620 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1620 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1620 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1620 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1620 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1620 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1620 © Michael De Lausnay

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Retie, een Kempense gemeente in het noordoosten van de provincie Antwerpen, ligt op het kruispunt van drie stedelijke gebieden (Turnhout, Mol en Geel) en drie bovenlokale wegen (N18 Turnhout-Mol, N118 Arendonk-Geel en N123 Herentals-Postel). Als brongebied van een groot aantal bovenlopen van de Kleine Nete wordt Retie ook het dorp der 7 neten genoemd. Niet alleen de ligging dichtbij deze gebieden en de bereikbaarheid maken dat de gemeente gewenst is als woonplaats, ook het groene, landelijke karakter en de culturele en cultuurhistorische manifestaties en het sociale leven zijn voor Retie als verblijfplaats een belangrijke aantrekkingspool. De vrij compacte dorpskern heeft in dit verband heel wat potenties om een herkenbaar centrum te worden met uitstraling. De organische groei van de gemeente en de mobiliteit ( en het omgaan ermee) vragen om een ruimtelijk concept, een masterplan visie, tegelijkertijd tijdloos en duurzaam, met oog voor de verschillende functies aanwezig in Retie. Daarnaast moet het masterplan een neerslag zijn van een geïntegreerde visie over de ringweg en de aanleg ervan, de verbondenheid met de centrumstraten en de doortocht van het centrum. In het beeldkwaliteitsplan moet een samenhangende visie worden ontwikkeld over de verschillende elementen die de kwaliteit van de kern bepalen.

De accentuering van de pleinfunctie van de Markt met aandacht voor de beeldkwaliteit, en concrete, geïntegreerde inrichtingsprincipes van de centrumstraten en –pleinen waardoor een intensieve mix van wonen, handel en horeca verzekerd blijft, moeten vorm geven aan een krachtige identiteit en herkenbaarheid van het openbaar domein. Het beeldkwaliteitsplan moet tevens aandacht hebben voor de bebouwing zodat een toetsingskader kan uitgewerkt worden dat stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit garandeert. Een aandachtsgebied in de opdracht moet ook de procesbegeleiding en communicatie zijn, naast de kwaliteitsbewaking bij de realisatie en afwikkeling van het plan. Met de opmaak van het masterplan en het beeldkwaliteitsplan wenst de gemeente een kader te vormen voor een gefaseerde aanleg van het projectgebied en een grotere garantie te bekomen voor een afdwingbaar en haalbaar resultaat.

Budget/ honorarium:  forfaitair

Retie OO1620

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor Retie en een beeldkwaliteitsplan voor het centrum van Retie.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • BRUT
 • Atelier JPLX bvba
 • awg architecten
 • Onderzoeksgroep Stedenbouw en Architectuur (OSA), Rudolph Langner - Station C23
 • Tractebel Engineering nv
Locatie bouwplaats

2470 Retie
Kern van de gemeente Retie

Timing project
 • Selectievergadering: 14 jan 2009
 • Eerste briefing: 27 apr 2009
 • Tweede briefing: 29 jun 2009
 • Indienen: 25 sep 2009
 • Jury: 8 okt 2009
 • Gunning: 29 dec 2009
Bouwheer

Gemeentebestuur Retie

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Rob Cuyvers

Vergoeding ontwerpers

4.500 € excl btw per laureaat