Locatie Open Oproep 1618 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1618 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1618 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1618 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1618 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1618 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1618 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1618 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1618 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1618 © Michael De Lausnay

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De gemeente Borsbeek wil Schanslaan en Lucien Hendrickxlei (kortweg 'zone watertoren') herinrichten. De herinrichting richt zich op het verhogen van de leefbaarheid, verblijfskwaliteit en verkeersveiligheid in de kern. Borsbeek is met een oppervlakte van 391,9ha de kleinste gemeente van de provincie Antwerpen en heeft een dicht bewonersaantal van 2623 inwoners/km². De gemeente zag het doorgaand verkeer in de kern de afgelopen jaren aanzienlijk toenemen. Hierdoor ontstond een grote verkeersdruk waarop de weginfrastructuur niet is voorzien. Bijgevolg wenst men de gemeentewegen opnieuw de functie te geven die ze verdienen. Verblijfskwaliteit en kwaliteitsvolle inrichting van het openbaar domein staan daarbij voorop. Bijkomend moet de herinrichting een ontradend effect hebben op automobilisten die deze wegen gebruiken als shortcut om de gewestwegen R11 en N116 te bereiken. Het project moet een stedenbouwkundige meerwaarde bieden en de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers verhogen. De projectzone bevindt zich immers in een drukbezochte schoolomgeving met 1750 leerlingen waar er een gebrek is aan veilige oversteekplaatsen, goede opstapplaatsen voor openbaar vervoer en een veilige dropzone voor scholieren. De projectzone omvat meerdere deelgebieden die een totaalaanpak vereisen omwille van hun functionele samenhang, ook al zijn ze ruimtelijk verscheiden. Schanslaan is een scharnier tussen de dichtbebouwde dorpskern en de residentiële wijken ten oosten ervan. Bovendien vormt ze een rechtstreekse verbinding naar N116. Lucien Hendrickxlei en de zone rond de watertoren hebben potenties om verder te worden ontwikkeld als toegangspoort naar het dorpscentrum. De opdracht voor de ontwerpers bestaat uit de opmaak van een integraal masterplan voor deze zone en een concreet ontwerp voor de herinrichting van de Schanslaan en de Lucien Hendrickxlei . Het masterplan moet dienst doen als leidraad en instrument voor de bouwheer om enerzijds de kern opnieuw leefbaar te maken en anderzijds het centrum een sterkere identiteit te geven. Het ontwerp voorziet in een strategie die gefaseerd kan worden uitgevoerd. In eerste instantie zal Schanslaan worden aangepakt. In tweede fase komt de herinrichting van de zone watertoren en de schoolomgeving aan de beurt. De tweede fase kan in tijd worden gesplitst in meerdere deelopdrachten afhankelijk van het ontwerp en het beschikbare budget.

Honorariumvork:  7% - 9%

Borsbeek OO1618

Volledige studieopdracht voor de herinrichting van de Schanslaan en Lucien Hendrickxlei (zone watertoren) te Borsbeek.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • BUUR Bureau voor Urbanisme
 • 360°/PHL bvba, Jozef Legrand
 • MIXST urbanisme
 • re|form [architects & urban strategists] ltd
 • Sweco Belgium BV
Locatie bouwplaats

2150 Borsbeek
Schanslaan/ Lucien Hendrickxlei

Timing project
 • Selectievergadering: 14 jan 2009
 • Eerste briefing: 18 feb 2009
 • Tweede briefing: 30 mrt 2009
 • Indienen: 18 mei 2009
 • Jury: 9 jun 2009
 • Gunning: 24 jun 2009
 • In gebruikname: 31 dec 2012
Bouwheer

Gemeentebestuur Borsbeek

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

André Loeckx

Budget

1.575.000 € (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

5.500 € excl btw per laureaat