Locatie Open Oproep 1607 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1607 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1607 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1607 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1607 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1607 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1607 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1607 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1607 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1607 © Michael De Lausnay

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

In het midden van het Kapelse centrum ligt een gebouwencomplex met het Oud-Gemeentehuis als hoofdgebouw, een veldwachterwoning als bijgebouw en twee kleine brandweergarages. Het complex "Oud-Gemeentehuis" is niet beschermd als monument doch wel opgenomen in de lijst " Bouwen door de eeuwen heen" maar het vertegenwoordigt in het centrum een belangrijke waarde.
Het Oud-Gemeentehuis heeft decennia lang als gemeentehuis gefunctioneerd. Nadien werd het gebruikt als politiekantoor. Een vijftiental jaar geleden werd het hoofdgebouw gerenoveerd en sedertdien worden er hoofdzakelijk tentoonstellingen georganiseerd en huist de heemkundige kring in de kelder van het Oud-Gemeentehuis. Op de bel-etage van het gebouw is momenteel een grote astronomische klok gehuisvest. Op het ganse terrein van ca 540 m² staat ook een voormalig elektriciteitshuis. De leegstaande veldwachterwoning en garages zijn in verval. De gemeente wenst deze verlaten en vervallen bijgebouwen te integreren met het Oud-Gemeentehuis. Hierbij dient bijzondere aandacht geschonken te worden aan de visuele en fysieke doorwaadbaarheid of ruimtelijke transparantie waarbij de relatie tussen de straten die het gebouwencomplex omringen wordt versterkt. Het bestuur wenst tevens de voornaamste straatgevelpartijen te behouden.
Net voor het Oud-Gemeentehuis draait een drukke gewestweg over een kruispunt met bijkomend drie invalswegen. In het kader van het dossier " doortocht door het centrum" (mobiliteitsconvenant) wordt de inrichting van het kruispunt momenteel bestudeerd via een extern bureau. Het resultaat van deze studie zal in de ontwerpoverwegingen voor het "Oud-Gemeentehuis" opgenomen moeten worden.

De gemeente wenst de uitstraling van het gebouw te behouden, maar wil de relatie met het dorpscentrum en het nieuwe Dorpsplein versterken. Hierbij is de vormgeving belangrijk maar is de levendige bedrijvigheid zowel overdag als 's avonds essentieel. Het gebouwencomplex zal een openbare invulling krijgen voor tentoonstellingen of galerijfuncties in combinatie met horeca. In welke verhouding deze drie elementen worden gemixt is nog niet vastgelegd. Uiteraard moet het hele gebouwencomplex toegankelijk zijn voor minder mobiele mensen.
Het gemeentebestuur wenst de mogelijkheid te behouden om een private partner als investeerder te betrekken. Dit betekent dat deze private partner zijn inbreng kan hebben in het ontwerp. De mogelijke eerste optie bestaat erin dat de private partner samenwerkt met de geselecteerde ontwerper of bureau van de open oproep De andere optie bestaat erin dat de private partner met een eigen ontwerper verdergaat. In dat geval zal de ontwerpvisie van de geselecteerde ontwerper of bureau van de open oproep moeten gerespecteerd worden. De vastgelegde krijtlijnen dienen nageleefd. In geval van geschillen zal een kwaliteitskamer arbitrair beslissen.

Honorarium:  globaal ereloon tussen 8% en 10%

Kapellen OO1607

Volledige studieopdracht voor de herinrichting van het polyvalente gebouwencomplex Oud Gemeentehuis te Kapellen.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • a154 architecten b
 • bv Bruls en Co
 • Low architecten
 • Philippe Vander Maren en Mireille Weerts
 • Verdickt & Verdickt architecten
Locatie bouwplaats

Antwerpsesteenweg 2, 2950 Kapellen

Timing project
 • Selectievergadering: 21 nov 2008
 • Eerste briefing: 8 jan 2009
 • Tweede briefing: 5 feb 2009
 • Indienen: 10 apr 2009
 • Jury: 23 apr 2009
 • Gunning: 8 jul 2009
Bouwheer

Gemeentebestuur Kapellen

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Jo Lefebure

Budget

1.239.670 € (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

3.000 € excl btw per laureaat