Locatie Open Oproep 1519 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1519 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1519 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1519 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1519 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1519 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1519 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1519 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1519 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1519 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1519 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1519 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De gemeente Bornem vervult een belangrijke centrumfunctie niet alleen binnen Klein-Brabant maar ook voor een ruimere regio. De mooie natuur en het aantrekkelijke landschap, de goede bereikbaarheid, het bloeiende handelsapparaat maken dat de gemeente bezoekers van ver buiten haar grenzen aantrekt.

Ook op cultureel vlak is het ambitieniveau hoog. De gemeente heeft hier reeds een ruime naambekendheid verworven sinds de opening van het cultureel centrum 'Ter Dilft' in 1976. Om haar cultureel aanbod te versterken en verder kwalitatief uit te bouwen wil zij enerzijds het bestaande gebouwencomplex uitbreiden en anderzijds de bestaande ruimten herinrichten, efficiënter benutten en intern beter organiseren. Belangrijke programmatorische elementen hierbij zijn het uitbouwen van een nieuwe bibliotheek, het voorzien van een tentoonstellingsruimte voor professionele en hedendaagse beeldende kunst, het creëren van meer ruimte voor de beide academies (beeldende kunst, muziek - woord en dans), de inrichting van de polyvalente zaal die ook als fuifzaal voor jeugd moet kunnen dienen alsook het installeren van een centrale balie in functie van de klant.

Het cultureel centrum ligt in het centrum van de hoofdgemeente Bornem en is omgeven door woonbebouwing. Hierdoor is het visueel ook minder dominant aanwezig in het straatbeeld. De uitbreiding van de infrastructuur vormt dus een hele uitdaging. Inpassing binnen het bestaande woonweefsel, zorg voor win-win situaties met de omwonenden, aandacht voor de mobiliteits- en parkeerproblematiek, oog voor een aangename buitenruimte en een versterkte visuele leesbaarheid van het gebouw in het dorpsweefsel zijn elementen die zeker mee in ogenschouw moeten worden genomen. Het vernieuwde en uitgebreide cultureel centrum moet bovendien beantwoorden aan alle hedendaagse eisen inzake duurzaamheid, energiezuinigheid, kindvriendelijkheid en akoestische isolatie. Nieuwe concepten voor de bibliotheek (digitalisering, belevingsaspecten en ontmoeting) zijn gewenst. Het praktisch uitwerken van de relatie tussen het functioneren van ruimten en de geplande activiteiten is een must.

Tot slot hecht de opdrachtgever veel waarde aan het feit dat het dossier in samenspraak met de betrokken doelgroepen wordt opgesteld.

Bornem OO1519

Volledige studieopdracht voor de uitbreiding en de interne reorganisatie van het cultureel centrum Ter Dilft en de bouw van een nieuwe bibliotheek te Bornem.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Planners bvba
 • architecten de vylder vinck taillieu
 • Architectenbureau Felix & Partners, Dertien12
 • Architectenbureau Sabine Okkerse bvba, Catteeuw Architectuur Praktijk comm.v, Geert Pauwels
 • Studio Klein-Brabant
Locatie bouwplaats

Sint-Amandsesteenweg 41-43, 2880 Bornem

Timing project
 • Selectievergadering: 10 apr 2008
 • Eerste briefing: 24 apr 2008
 • Tweede briefing: 15 mei 2008
 • Indienen: 7 aug 2008
 • Jury: 14 aug 2008
 • Gunning: 15 nov 2008
Bouwheer

Gemeentebestuur Bornem

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Filip Vanhaverbeke

Budget

€ 5.000.000 (incl. btw) (incl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

€ 10.000 inclusief btw per laureaat