Locatie Open Oproep 1513 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1513 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1513 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1513 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1513 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1513 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1513 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1513 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1513 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1513 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De Stad Turnhout beoogt een sterk en spraakmakend masterplan dat een kwalitatief en samenhangend ontwerpkader schept voor de creatie van een 'stedelijk plateau' ten zuiden van de Turnhoutse binnenstad.

Door het zuidelijke deel van de Ring (R13) ter hoogte van het stadspark in een tunnel te leggen wordt naar een nieuw evenwicht gestreefd tussen de doorstromings- en verdeelfunctie van de Ring enerzijds en een verminderde barrièrewerking ervan anderzijds. Het stedelijk plateau dat op die manier ontstaat biedt nieuwe ruimte voor stedelijke ontwikkelingen gericht op bovenlokale en bezoekersintensieve voorzieningen. Het versterkt bovendien de relatie tussen de binnenstad en de stedenbouwkundige ontwikkelingen in het zuiden van de Stad Turnhout: stadspark, zwembad, zuidelijke woonwijken, uitbreiding bedrijvenzone,.... In de omgeving van het stedelijk plateau wordt ook een knooppunt voor openbaar vervoer uitgebouwd.

Door een kwalitatieve inrichting van deze omgeving en door een hoogstaande architectuur van de bebouwing kan hier een sterk nieuw stadsbeeld gecreëerd worden als handelsmerk van Turnhout. Door in de creatie van het stedelijk plateau bovendien voldoende aandacht te besteden aan groen, water en open ruimte kunnen groen-blauwe netwerken gecreëerd worden die het stadshart binnendringen om zo het wonen in de stad aangenamer te maken. De ontwikkeling van het stedelijk plateau brengt daarenboven de sfeer van het stadspark via aangename loop- en fietsroutes tot in de ziekenhuissite van het Sint-Elisabeth ziekenhuis.

Een projectregisseur vertaalt de wensen van de verschillende betrokken partijen (stad, Vlaamse agentschappen, De Lijn, bewoners,...) in een toekomstvisie voor het projectgebied. De voorliggende opdracht omvat het opmaken van een masterplan dat de basis vormt voor de concrete realisatie van deze visie. Het bevat elementen als de beeldkwaliteit van het gebied en de invulling van de ruimtelijke potenties. Het masterplan streeft dan ook naar een functionele mix (commerciële functies, ruimte voor kantoren, wonen, openbaar vervoer,...) en bepaalt een opdeling van het gebied naar realisatiefasen.

Turnhout OO1513

Volledige studieopdracht voor de opmaak Masterplan Stedelijk Plateau Turnhout.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Office Kersten Geers David Van Severen, Tractebel Engineering nv
 • BUUR Bureau voor Urbanisme
 • Lieven Achtergael Architecten
 • MOP urban design architecture and engineering
 • PALMBOUT Urban Landscapes
Locatie bouwplaats

2300 Turnhout
R13, omgeving stadspark, Sint Elizabethziekenhuis

Timing project
 • Selectievergadering: 11 jun 2008
 • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 dec 2008
 • Eerste briefing: 3 jul 2008
 • Tweede briefing: 5 sep 2008
 • Indienen: 3 nov 2008
 • Jury: 12 nov 2008
 • Gunning: 23 dec 2008
 • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 dec 2009
Bouwheer

Stadsbestuur Turnhout

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Kristiaan Borret

Budget

€ 70.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

€ 7.500 incl btw per laureaat