Locatie Open Oproep 1512 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1512 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1512 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1512 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1512 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1512 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1512 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1512 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1512 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1512 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1512 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1512 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De Stad Ieper beschikt met het In Flanders Fields Museum over een museum met een internationale uitstraling dat sinds 1998 jaarlijks ruim 200.000 bezoekers mag verwelkomen. Het museum en ook het bezoekerscentrum voor Ieper en de Westhoek, bevinden zich momenteel in de historische Lakenhallen op de Grote Markt. Omwille van de bouw van een nieuw cultuurcentrum tegen 2010 komt een deel van de hallezalen vrij. De Stad Ieper wil van deze unieke kans gebruik maken om tegen eind 2011, begin 2012 een uitgebreid en volledig nieuw In Flanders Fields Museum te realiseren. Aansluitend worden daarbij een nieuw bezoekerscentrum voor Ieper en de Westhoek en een nieuw documentatiecentrum over WOI in de Lakenhallen voorzien.

De Stad Ieper heeft de ambitie om met dit project de internationale uitstraling van de stad en de streek te behouden en het succes van één van de belangrijkste cultuurtoeristische attracties in Vlaanderen op lange termijn te bestendigen.

De opdracht bestaat uit de restauratie en de herinrichting van de Lakenhallen in functie van het nieuwe museum. Een grote uitdaging wordt de creatie van een nieuw en logisch bezoekersparcours en het optimaal op elkaar afstemmen van alle verschillende functies. Er dient gezocht te worden naar de best mogelijke inplanting van het bezoekerscentrum met een publieks- en een kantorengedeelte, een documentatiecentrum met kantoren voor de dienst stedelijke musea en specifieke opslagruimte, de functies ticketting, garderobe, foyer/museumcafé.

In deze opdracht zit niet de museale inrichting van het nieuwe museum en de permanente streektentoonstelling in het bezoekerscentrum. De aanduiding van een ontwerper voor de nieuwe museale inrichting zal via een afzonderlijke procedure plaatsvinden vanaf januari 2009.

ieper OO1512

Volledige studieopdracht voor de gedeeltelijke restauratie en de herinrichting van de Lakenhallen in Ieper voor het In Flanders Fields Museum, een toeristisch bezoekerscentrum en een documentatiecentrum over WOI.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • noAarchitecten
 • Architect Eddy François
 • BOGDAN & VAN BROECK ARCHITECTS
 • Christian Kieckens Architects bvba
 • Voet Theuns architecten bvba
Locatie bouwplaats

Grote Markt 34, 8900 ieper
Lakenhallen

Timing project
 • Selectievergadering: 24 apr 2008
 • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 nov 2008
 • Eerste briefing: 22 mei 2008
 • Tweede briefing: 18 jun 2008
 • Indienen: 8 sep 2008
 • Jury: 18 sep 2008
 • Gunning: 23 okt 2008
 • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 mei 2010
 • In gebruikname: 1 apr 2012
Bouwheer

Stadsbestuur Ieper

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Jo Lefebure

Budget

€ 3.500.000 (incl. btw) (incl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

€ 7.000 incl btw per laureaat