Locatie Open Oproep 1510 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1510 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1510 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1510 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1510 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1510 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1510 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1510 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1510 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1510 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

'Zonnige kempen' is een sociale bouwmaatschappij met als ambitie goede en betaalbare woongelegenheden aan te bieden aan mensen die niet in staat zijn dergelijke woongelegenheden te vinden op de privé-markt. Hierbij staat het aspect 'duurzaam en energiezuinig bouwen' al geruime tijd vooraan op de agenda. 'Duurzaam en energiezuinig bouwen' betekent niet enkel een meerwaarde voor de huurder zelf, want die krijgt een comfortabele woning met een lage energierekening, maar betekent tegelijk een meerwaarde voor het ganse milieu, want de woongelegenheden verbruiken weinig energie en stoten minder schadelijke stoffen uit. Ook in dit project zijn duurzaamheid en het realiseren van meerwaarden belangrijke uitgangspunten. De architectuur en omgeving zijn de noodzakelijke voorwaarde voor een goed samenleven.

Het perceel is gelegen aan de driehoekstraat, te Zandhoven. Het gaat om een niet alledaags perceel, gelegen in een landelijke context met typische lintbebouwing.

Op het perceel is een beschermd monument, nl. 'De Blokskens' gelegen. Dit is een rij huisjes van telkens twee traveeën en één bouwlaag onder een zadeldak, gebouwd in 1842 door H. Meyers van het hof van Lierde voor de behoeftige van het dorp. De site omvat eveneens een schuur van twee bouwlagen onder een zadeldak. Dit monument is beschermd sinds 22 april1993.

Het is de bedoeling dat deze beschermde rijhuisjes zullen gerenoveerd / verbouwd worden tot sociale woongelegenheden. Daarnaast zullen ook, in een aan de bestaande omgeving aangepaste vormentaal, een aantal nieuwe woongelegenheden gecreëerd worden zodat er in totaal een 12 à 14 sociale huurwoongelegenheden gerealiseerd kunnen worden. Een sociale mix en een gemengde typologie is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

De opdracht omvat de stedenbouwkundige en architecturale studie van de site. Deze opdracht kan mogelijk uitgebreid worden met een studie voor omgevingswerken. In principe zal de afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur van de VMSW voor deze deelopdracht als bouwheer optreden, in samenwerking met De Zonnige Kempen en het gemeentebestuur. De complexiteit van de opdracht zit in de verzoening van de verschillende randvoorwaarden zoals: klassieke lintbebouwing van de straat, het achterliggende natuurgebied, de geklasseerde arbeiderswoningen, de te voorziene nieuwbouwwoningen, de stedenbouwkundige beperktheden, enz.

Het project 'de Blokskes' is een kleinschalig project met een grote complexiteit.

Zandhoven OO1510

Volledige studieopdracht voor de renovatie en nieuwbouw van sociale woningen voor een wisselend publiek te Zandhoven.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Happel Cornelisse Architecten.
  • Architectenbureau Nagels, Architectenbureau Verbraeken
  • De Architectengroep, Heynickx - Vander Waeren architecten
  • PT ARCHITECTEN
  • UR architects
Locatie bouwplaats

Driehoekstraat 40, 2240 Zandhoven

Timing project
  • Selectievergadering: 21 nov 2008
  • Eerste briefing: 16 jan 2009
  • Indienen: 21 apr 2009
  • Jury: 28 apr 2009
  • Gunning: 30 jun 2009
Bouwheer

C.V. Zonnige Kempen

Contactpersoon TVB

Mario Deputter

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Ilse Peleman

Budget

€ 986.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

€ 2.500 per laureaat