OO0908_locatie ©Niels Donckers

OO0908_locatie ©Niels Donckers

OO0908_locatie ©Niels Donckers

OO0908_locatie ©Niels Donckers

OO0908_locatie ©Niels Donckers

OO0908_locatie ©Niels Donckers

OO0908_locatie ©Niels Donckers

OO0908_locatie ©Niels Donckers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen is een samenwerkingsverband van 21 gemeenten uit het zuiden van West-Vlaanderen, die zal instaan voor de organisatie van het crematoriumbeheer in deze regio. In 1990 werd een globale stedenbouwkundige plan opgemaakt voor de ontwikkeling van het gebied 'Hoog Kortrijk'.  Midden de jaren negentig werd op Hoog Kortrijk een nieuwe  begraafplaats gerealiseerd.
Vijtien jaar na de opmaak van het stedenbouwkundig plan voor Hoog Kortrijk zijn een aantal randvoorwaarden gewijzigd. Bij het ontwerp dient de aandacht gericht te zijn op de ontsluiting van de zones, het parkeren, de buffering tussen verschillende activiteiten (o.m. sportcentrum, begraafplaats, crematorium), het vastleggen van de bouwplaats voor het crematorium, enz. 
De bouwheer en de stad Kortrijk wensen dat het nieuwe crematoriumproject zich inschrijft in het concept van de bestaande begraafplaats.  Er dient gestreefd te worden naar een eenheid van organisatie, eenheid van beeld, eenheid van sfeer, eenheid van architecturale kwaliteit voor het integrale project van begraafplaats met crematorium.
Het inhoudelijke programma van het crematorium omvat de volgende functies:
Onthaal en ontmoeting
Twee afscheidsruimtes
Crematieuitvoering (2 ovens, uitbreidbaar naar 3 ovens)
Ruimte voor familiebijeenkomsten, met eenvoudige catering
Technische en administratieve ruimtes (o.m. lokalen voor technische regie, administratie, receptie, begrafenisondernemers, morele adviesverlening)
De ovens en filterinstallaties vormen geen onderdeel van de studieopdracht

 

Kortrijk OO0908

Volledige studieopdracht voor het bouwen van een crematorium te Kortrijk

Status project
Geselecteerde bureaus
 • SumProject architecture & engineering
 • Ghislain Lams, tom van mieghem architecten
 • MJOSE VAN HEE ARCHITECTEN bvba
 • Studio Paola Viganò
 • Vincent Van Duysen Architects
Locatie bouwplaats

Ambasadeur Baertlaan 5, 8500 Kortrijk

Timing project
 • Selectievergadering: 5 jul 2005
 • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 sep 2005
 • Eerste briefing: 17 aug 2005
 • Tweede briefing: 14 sep 2005
 • Indienen: 17 nov 2005
 • Jury: 24 nov 2005
 • Gunning: 8 dec 2005
 • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 apr 2007
 • In gebruikname: 1 apr 2008
Bouwheer

Intergemeentelijke vereniging voor crematorium-beheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon)

Contactpersoon Bouwheer

Destoop Frans

Contactpersoon TVB

Mario Deputter

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Janny Rodermond

Budget

4.050.000 euro (excl. btw) (excl. ereloon)

Downloads

projectdefinitie