Luchtfoto © GDI-Vlaanderen Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Ook dit project kadert binnen het Kustactieplan 11.

Nieuwpoort OO0337

Volledige studieopdracht voor de geïntegreerde ruimtelijke invulling van de open ruimte tussen de gebouwen van Storms en de residentie Nautilus langs de vernieuwde havengeulpromenade, de uitbreiding van de jachthaven met 150 ligplaatsen, de creatie van een groenzone en de realisatie van handels- en verblijfsvoorzieningen en dienstverlening voor de jachthaven.

Status project
Locatie bouwplaats

Watersportlaan, 8620 Nieuwpoort

Bouwheer

MVG, Departement LIN, AWZ, Afdeling Waterwegen en Kust

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing