Luchtfoto © GDI-Vlaanderen Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Het betreft hier een plan dat kadert in het Kustactieplan 11, waarvan het projectmanagement wordt waargenomen door Westtoer. De opdracht omvat o.a. de restauratie van het Bommenvrij, de consolidatie van de ruines Duvetorre, het fysisch verbinden van beide sites, het aanleggen van de omgeving en de museale invulling rond de thema's WO 1, strategische onderwaterzettingen en de geschiedenis van Nieuwpoort. Ook de toeristische ontsluiting van het sluizencompex 'De Ganzepoot' (de beveiliging, de inhoudelijke duiding en de verbinding met de site Bommenvrij/Duvetorre) maken deel uit van dit project.

Nieuwpoort OO0336

Volledige studieopdracht voor de valorisatie en toeristische ontsluiting van de site Bommenvrij-Duvetorre-De Ganzepoot te Nieuwpoort

Status project
Locatie bouwplaats

Sluizencomplex Ganzepoot, 8620 Nieuwpoort

Bouwheer

MVG, Departement LIN, AWZ, Afdeling Waterwegen en Kust

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing

Budget

20.000.000 BEF (incl. btw) (incl. ereloon)