Locatie Open Oproep 0328 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0328 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0328 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0328 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0328 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0328 © Niels Donckers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Het betreft het realiseren van een rechtstreeks noordelijke toegang naar de luchthaven van Zaventem. Hiervoor zal het op-en afrittencomplex van de E19 te Machelen vervolledigd worden en zal het kruispunt van de luchthavenlaan met de Haachtsesteenweg te Melsbroek ongelijkgronds gemaakt worden. Zo zal de luchthavenlaan via een fly-over over de Haachtsesteenweg, rechtstreeks toegang geven naar de afstandsparkings van de luchthaven en Brucargo. Het project omvat dus de aanleg van een brug over de Haachtseslenweg, met aanpassing van het onderliggend kruispunt.

Melsbroek OO0328

Studieopdracht voor de ongelijkgrondse uitvoering van het kruispunt N21-N211 te Melsbroek

Status project
Locatie bouwplaats

Bataviastraat (ter hoogte van), 1820 Melsbroek

Timing project
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 jan 2003
Bouwheer

MVG, Departement LIN, AWV, Afdeling Wegen en Verkeer

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing

Budget

3 700 000 (incl. btw) (incl. ereloon)