Locatie Open Oproep 0327 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0327 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0327 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0327 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0327 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0327 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0327 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0327 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0327 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0327 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0327 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0327 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0327 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0327 © Niels Donckers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

In de loop van 2004 zal de ring om Aarschot worden afgewerkt. Er moet nog ongeveer één km nieuwe weg worden aangelegd waarbij twee bruggen zullen worden gebouwd. Een eerste brug leidt de ring over de N19 Geel-Aarschot en sluit aan op de bestaande talud en brug over de spoorlijn Lier-Aarschot. Via een tweede brug zal de ring de spoorlijn Aarschot-Diest kruisen. De weg zelf wordt uitgevoerd met één rijstrook in elke richting en vrijliggende fietspaden. Tussen beide bruggen blijft de weg in ophoging lopen. Na de brug over de spoorweg Aarschot-Hasselt wordt afgedaald tot maaiveldniveau en sluit de weg aan op de Gijmelsesteenweg om verder te gaan richting Diest.

Aarschot OO0327

Studieopdracht voor het ontwerpen van een brug over de N19 en de brug over de spoorlij Aarschot-Hasselt op de R25 te Aarschot

Status project
Locatie bouwplaats

Denijs Dillestraat, 3200 Aarschot

Bouwheer

MVG, Departement LIN, AWV, Afdeling Wegen en Verkeer

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing