Locatie Open Oproep 01b01 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 01b01 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 01b01 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 01b01 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 01b01 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 01b01 © Niels Donckers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Blankenberge OO01b01

Volledige studieopdracht voor het aanleggen van sportvelden voor het Bloso centrum te Blankenberge

Status project
Locatie bouwplaats

Koning Boudewijnlaan 15 b, 8370 Blankenberge

Bouwheer

BLOSO

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing