Luchtfoto © GDI-Vlaanderen Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Leuven OO0114

Volledige studieopdracht voor de renovatie van een boswachterswoning 'de Jacht' te Leuven

Status project
Locatie bouwplaats

Naamse Steenweg 581, 3000 Leuven
De Jacht

Bouwheer

MVG, Departement LIN, AMINAL, Afdeling Bos en Groen

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing