Z33 Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur, Hasselt ©Olmo Peeters

OAG2213 Ontwerp en uitvoering van de inrichting van de onthaalzone van Z33

Z33, Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur heeft begin 2020 een nieuwe tentoonstellingsvleugel in gebruik genomen: Vleugel 19. Het ontwerp is van de Italiaanse architecte Francesca Torzo. De uitbreiding van Z33 past binnen de plannen om de historische site rond het Hasseltse begijnhof een nieuwe invulling te geven. Een voormalig schoolgebouw maakte plaats voor de nieuwe vleugel. Als een puzzelstuk past het gebouw tussen het Jenevermuseum en het begijnhof. De indrukwekkende voorgevel – 50 meter lang en 11 meter hoog – is bijna volledig gesloten, op de smalle hoofdingang na. De sobere buitenkant van ruitvormige bakstenen sluit aan bij de baksteenarchitectuur van het aangrenzende begijnhof en van het bestaande tentoonstellingsgebouw Vleugel 58. Z33 is toegankelijk via de hoofdingang in de Bonnefantenstraat. De toegangszone bestaat uit drie geschakelde ‘lege’ ruimtes waarin plaats is voor een onthaalbalie, een vestiaire, een shop en een café.

In haar onthaal wil Z33 zich profileren als een warm en gastvrij huis voor actuele kunst, design en architectuur in Hasselt. Hiertoe worden de huidige ‘lege’ ruimtes ingericht tot een centrale ‘cockpit’ van het gebouw waar alle bezoekers zich tijdens de openingsuren welkom en geborgen voelen. Met respect voor de bijzondere architectuur en in overleg met architect Francesca Torzo werd aan elke specifieke ruimte van de onthaalzone reeds een functie toegewezen: (1) onthaalbalie, (2) vestiaire & winkel en (3) (eet)café met terras. Ook de traphal en foyer van Vleugel 58 (gelijkvloers en gang op de eerste verdieping) maken deel uit van de in te richten ruimtes, om op die manier voor de bezoekers een onderscheid te maken tussen de tentoonstellingsruimtes enerzijds en de rustzones en ontmoetingsruimtes anderzijds.

De inrichting van de onthaalzone moet gebeuren met respect voor de architectuur van Francesca Torzo, maar mag een eigen uitstraling hebben. We hopen dat ook mensen die geen tentoonstelling willen bezoeken de weg naar Z33 vinden. De nodige aandacht dient te worden besteed aan de organisatie van bezoekersstromen. Aandacht voor het gebruikscomfort voor bezoekers en personeel is zeer belangrijk.

De ontwerpopdracht bestaat uit twee fasen. In een eerste fase maakt de ontwerper een stappenplan op voor de inrichting van de onthaalzone. In dit plan geeft de ontwerper zijn/haar visie op de functionele inrichting van elke ruimte, maar wordt tevens de beeldkwaliteit van de toekomstige inrichting bepaald en een raming opgemaakt. De visie en beeldkwaliteit worden, in overleg met Z33, vertaald in een haalbaar en uitvoerbaar ontwerpvoorstel voor de inrichting van de ruimtes met nieuw vast en los meubilair. Hierbij is het belangrijk dat de ontwerper aandacht heeft voor de duurzaamheid van elke ingreep, de betaalbaarheid, de flexibiliteit in gebruik, het eventueel dubbel gebruik van ruimtes en de verbetering van de akoestiek. Een mogelijke fasering van de werken en aankopen is wenselijk. Tegelijk moet elke fase wel op zich degelijk afgewerkt zijn.

Na goedkeuring van het ontwerp en budget door de raad van bestuur, zal Z33 op zoek gaan naar de nodige budgetten en kan de tweede fase van de opdracht starten. In dit deel werkt de ontwerper verder aan uitvoeringsgerichte plannen op basis waarvan werken kunnen worden aanbesteed of aankopen gebeuren.

Voor deze opdracht worden volgende expertises verwacht:

architectuur en/of interieurarchitectuur

Het Team Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een keuze te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmeldingen zijn louter voor intern gebruik bij de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester. De aanmeldingen zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2213 Ontwerp en uitvoering van de inrichting van de onthaalzone van Z33 Z33 Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur, Hasselt

Z33 is op zoek naar een ontwerper voor de inrichting van de onthaalzone in het gebouw. Deze inrichting is erop gericht het bezoekerscomfort en de publieksbeleving te verhogen. Z33 wil een gastvrij huis zijn dat een breed en divers publiek aanmoedigt tot dialoog over de rol die kunstenaars en ontwerpers kunnen spelen in onze samenleving in verandering. De inrichting moet deze ontmoeting mogelijk maken. 

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 8 maart 2022, 11.00 uur
  • Toelichting van de opdracht aan de gekozen ontwerpers: 31 maart 2022
  • Maximaal 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 25 april 2022.
  • Presentatie van de offertes op 27 april 2022.
  • De totale doorlooptijd vanaf de toekenning van de opdracht tot de aflevering van het definitieve ontwerp wordt voorzien op 3 à 4 maanden.
ereloon
  • Voor ontwerp en stappenplan (fase 1) wordt een forfaitair bedrag voorzien van max. 30.000 euro (excl. btw). Voor de uitvoering van de werken wordt een ereloonpercentage afgesproken in offertefase.
  • Voor de uitvoering van de onthaalzone is in een eerste fase een bedrag van 180.000 euro voorzien (excl. btw, incl. erelonen).
vergoeding

Maximaal 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 2500 euro (excl. btw) voor een geldige offerte. 

Contact

Meer info bij christa.dewachter@vlaanderen.be