OAG2102 Ontharding en klimaatrobuuste herinrichting Kapelleweide en schoolomgeving Immaculata Maria Instituut te Roosdaal

De Kapelleweide is een verharde oppervlakte. Ze ligt er desolaat bij en is gericht op gemotoriseerd verkeer: wegenis en parkeerplaatsen. De directe omgeving van de aanpalende basisschool is volledig geasfalteerd, waarbij de auto primeert op de schoolgaande jeugd. Ondanks de huidige situatie heeft deze omgeving heel wat waardevols te bieden: de historische kapel, de basis- en secundaire school Immaculata Maria Instituut, het Pastoriebos. Samen met het plein en de omliggende woonvoorzieningen geven ze deze site de potentie om uit te groeien tot een levendige en aangename plaats om te leven, te werken en te ontmoeten.

Voor de realisatie van dit project werd de gemeente Roosdaal door het departement Omgeving van de Vlaamse overheid geselecteerd als ‘proeftuin ontharding’ binnen het project Vlaanderen Breekt Uit! (https://omgeving.vlaanderen.be/proeftuinen) Vlaanderen’. Doel van dit project is een ontharding van 850 m² te realiseren. Het project zal worden opgenomen in het zachte mobiliteitsplan van de gemeente Roosdaal en in het klimaatactieplan (beide plannen zijn nog in opmaak). Bijkomend hopen we dat dit project fungeert als good practice en katalysator om verdere onthardingsdoelstellingen binnen onze gemeente te realiseren.

Het masterplan dient binnen een ruimer landschapsplan te kaderen. Bovendien draagt de gemeente Roosdaal inspraak en participatie hoog in het vaandel, ook in dit project. Daarom is het essentieel dat de lokale stakeholders (kerkfabriek, Regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei, Immaculata Maria Instituut) alsook de buurtbewoners en de ouders van de schoolgaande kinderen in het traject worden betrokken.

Deze opdracht dient te worden uitgevoerd in samenwerking met het landschapsarchitectenbureau Fris in het landschap, dat door het departement Omgeving als kwaliteitsbeheerder werd aangesteld.

 

Het Team Vlaams Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een keuze te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmeldingen zijn louter voor intern gebruik bij de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester. De aanmeldingen zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2102 Ontharding en klimaatrobuuste herinrichting Kapelleweide en schoolomgeving Immaculata Maria Instituut te Roosdaal Gemeentebestuur Roosdaal

De opdrachtgever wenst de site Kapelleweide en de omgeving van het Immaculata Maria Instituut te ontharden en in te richten als een veilige, biodiverse, klimaatadaptieve en -robuuste plek. Om hiervoor een ontwerp op te maken zoeken we een multidisciplinair team dat kennis en ervaring aangaande landschapsontwerp, duurzaamheid, mobiliteit, openbare ruimte, erfgoed en projectorganisatie samenbrengt.  

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 15.02.2021, 13 uur.
  • Toelichting van de opdracht aan de gekozen ontwerpers: 01.03.2021, 9.30 uur (via Microsoft Teams).
  • Plaatsbezoek met de gekozen ontwerpers: 01.03.2021 om 14u in Roosdaal.
  • 3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 20.04.2021.
  • Presentatie van de offertes op 30.04.2021, vanaf 9.30 uur.
  • Realisatie van het project voor 09.07.2023.
budget

Voor de uitvoering werd een budget van 150.000 euro (excl. btw) begroot. 

Ereloon

De opdracht bestaat uit een vast en een voorwaardelijk deel. Het vast deel van de opdracht bestaat uit de opmaak van het masterplan voor een forfaitair bedrag van 13.500 euro (excl. btw).  Het voorwaardelijk deel van de opdracht bestaat uit de uitvoering van dit ontwerp.  Het ereloon voor dit voorwaardelijke gedeelte bedraagt 10%.

vergoeding

3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 750 euro (excl. btw) voor een geldige offerte.