OAG2101 Bouwhistorisch en ontwerpend onderzoek Sint-Godelieveabdij en bij uitbreiding (in de toekomst) het Minderbroeders Kapucijnenklooster te Brugge

Minister voor Toerisme Zuhal Demir maakte in haar beleidsnota 2020-2024 de duidelijke keuze in te zetten op religieus erfgoed. Een inspirerend en activerend pilootproject moet heel concreet een nieuwe toekomst uitzetten voor een site (herbestemming en ontsluiting), waarbij een meerwaarde ontstaat voor bezoekers, bewoners en ondernemers. Uitgangspunt is de ‘ziel’ van de plek en de transformerende kracht die deze plek kan hebben voor mensen. (Reizen naar Morgen)

Het agentschap Toerisme Vlaanderen sloot een erfpachtovereenkomst met de stad Brugge om de Sint-Godelieveabdij en bij uitbreiding in de toekomst het klooster van de Minderbroeders Kapucijnen, te herbestemmen en toeristisch te ontsluiten. Beide sites, bijna tegenover elkaar gelegen in de Boeveriestraat, kunnen als één geheel het voorwerp uitmaken van een uniek pilootproject in Vlaanderen.

Opdracht

In het kader van het pilootproject ‘Sint-Godelieveabdij Brugge en bij uitbreiding het Minderbroeders Kapucijnenklooster’ zoekt Toerisme Vlaanderen kandidaten voor de uitvoering van een bouwhistorisch onderzoek ter voorbereiding van de restauratie en herbestemming. Dit onderzoek dient te gebeuren op basis van alle beschikbare resultaten van eerder vooronderzoek en wordt indien nodig verder uitgebreid met archivalisch en materieel-technisch onderzoek. Het mondt uit in een evaluatie van de bouwfasen en een bouwhistorische waardenstelling van zowel de gebouwenschil als van de interieurafwerking en de roerende elementen (meubilair, (kunst-)objecten e.a.). Ook de actuele bouwkundige en bouwfysische toestand van de gebouwen wordt doorgelicht en in kaart gebracht.

De opdracht omvat eveneens ontwerpend onderzoek en een verkenning van mogelijk (tijdelijk) gebruik en herbestemming, inclusief de noodzakelijke ingrepen in functie van integrale toegankelijkheid, brandveiligheid en energetische optimalisering. Het ontwerpend onderzoek begeleidt het cocreatieve proces met verschillende doelgroepen (de organisatie van dit proces zelf maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke opdracht), door het omzetten van ideeën en visies in concrete (deel)projecten en ontwerpen en het visualiseren daarvan voor het doelpubliek. Doel is de opdrachtgever te begeleiden in het besluitvormingsproces voor de toekomstige bestemming en vervolgens een basis te vormen voor de projectdefinitie van de daaropvolgende architectuuropdracht.

De Sint-Godelieveabdij en het Kapucijnenklooster zijn gelegen aan respectievelijk de Boeveriestraat en de Klokstraat in Brugge.

Voor de opdracht wordt een multidisciplinair team gezocht dat bereid is een proces te lopen, gebaseerd op dialoog en experiment. Het team kan daarbij zelf ook nieuwe ideeën aanreiken qua aanpak en methodiek. De volgende expertises zijn vereist:

  • bouwhistorisch en materieel-technisch onderzoek
  • (religieus) onroerend erfgoed
  • een sterk ontwerpend vermogen op architecturaal vlak (om de haalbaarheid te kunnen onderzoeken en materiaal aan te leveren voor een participatief traject)

 

Het Team Vlaams Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een keuze te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmeldingen zijn louter voor intern gebruik bij de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester. De aanmeldingen zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2101 Bouwhistorisch en ontwerpend onderzoek Sint-Godelieveabdij en bij uitbreiding (in de toekomst) het Minderbroeders Kapucijnenklooster te Brugge Toerisme Vlaanderen

De opdrachtgever is op zoek naar een team met expertise inzake het uitvoeren van bouwhistorisch onderzoek voor gebouwen en (religieus) onroerend erfgoed. Het team dient ook ervaring te hebben met ontwerpend onderzoek om de resultaten van een cocreatieproces te verbeelden en de haalbaarheid te onderzoeken. 

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot maandag 1 februari 2021, 13:00uur
  • Toelichting (digitaal) van de opdracht aan de gekozen ontwerpers: maandag 22 februari 2021 14:00-16:00 uur (kandidaten ontvangen het projectdossier op maandag 8 februari 2021), individueel sitebezoek mogelijk in de week van 22 februari, 2de digitale meeting op 26 februari 2021 14:00-15:00 uur.
  • de teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen maandag 8 maart 2021 om 13:00 uur.
  • Presentatie van de offertes op maandag 15 maart 2021 2021, vanaf 14:00 uur.
  • Oplevering van de opdracht: december 2021
ereloon

Voor de uitvoering van de opdracht wordt een forfaitaire vergoeding voorzien van maximaal €139.000 (excl. btw) 

Vergoeding

3 tot 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 1000 euro (excl. btw) voor een geldige offerte. 

Contact

Meer info bij Anne Malliet