Bouwmeester Rapport 2016—2019

Het Bouwmeester Rapport 2016-2019 biedt een lijvig en rijk geïllustreerd overzicht van de werking van het Team Vlaams Bouwmeester. Naast een stand van zaken van de Open Oproep selectieprocedure voor ontwerpers, komen talloze andere aspecten van de werking aan bod in een gevarieerde bloemlezing. Centraal staat de vraag, wat ruimtelijk ontwerp vermag in het licht van urgente maatschappelijke uitdagingen. De leden van de eerste Vlaams Bouwmeester expertengroep en andere auteurs leverden bijdragen over de thema’s die de voorbije jaren hoog op de agenda van het bouwmeesterschap stonden. Teamleden getuigen over nieuwe projecten, trajecten en coalities, en over de uitbreiding van het instrumentarium.

344 p., 285 x 220 mm, NL, ISBN 9789040304125

Met bijdragen van o.a. Birgit Cleppe, Joeri De Bruyn, Stefan Devoldere, Katrien Laenen, Maarten Liefooghe, André Loeckx, Julie Mabilde, Anne Malliet, Els Nulens & Jeroen Ruitenbeek, Véronique Patteeuw, Sylvie Van Damme, Sara Vermeulen, Bart Verschaffel… en beeldenreeksen van o.a. Ria Pacquée en Olmo Peeters