Woningbouwcoöperaties: inspiratie uit Zürich

Veel woningbouwcoöperaties in Europa ontstonden tijdens en na beide Wereldoorlogen. Ze zorgden in de ons omringende landen vaak voor een belangrijk aandeel betaalbare huurwoningen. Ons land trok in de naoorlogse periode echter de kaart van het stimuleren van de individuele woningbouw en het woningbezit, met een niet goed uitgebouwde huurmarkt tot gevolg. Te oordelen naar de bevolkingsprognoses - Vlaanderen zal in 2050 naar schatting 1 miljoen meer inwoners tellen dan vandaag - dient zich opnieuw een woningnood aan. Het lijkt daarom zinvol te onderzoeken of dit geen kans is om bij te sturen naar een beter evenwicht tussen huur en eigendom. Het coöperatieve model is alleen al om die reden interessant om eens nader te bestuderen. Het is immers een optie die zich situeert tussen huur en eigendom in. In Zürich, Zwitserland, vinden we inspiratie hoe het moet.

Publicatiedatum: 03.2013 Auteur: Anne Malliet Bron: Sampol