Ontwerpend onderzoek Territoriaal ontwikkelingsprogramma centraal Limburg

Deze opdracht kadert binnen LABO Ruimte, het open samenwerkingsverband tussen Ruimte Vlaanderen en het Team Vlaams Bouwmeester.  

De regio Genk/ centraal Limburg is in een nieuwe transformatiebeweging beland met de geplande sluiting van Ford Genk in 2014. Tal van initiatieven steken de kop op, gaande van lokale workshops tot Vlaamse en Europese reflecties. Op basis van de inzichten wat betreft territoriale cohesie en gebiedsgericht beleid draagt Ruimte Vlaanderen bij met een geïntegreerde aanpak en werkt vanuit dat perspectief aan een territoriaal ontwikkelingsprogramma voor centraal Limburg; T.OP centraal Limburg.

De inzet is hoog. Ruimte Vlaanderen wil inspelen op de actuele nood aan ontwikkelingsperspectieven voor de regio Genk/ centraal Limburg met een realisatiegerichte en gedragen strategie voor toekomstige reconversie. Op basis van gebiedskennis, experimentele ontwerpoefeningen en dialoog, wil het departement op relatief korte termijn een kader aanreiken waarin verschillende visies, investeringen, middelen en instrumenten op elkaar kunnen worden afgestemd. De resultaten van deze opdracht zullen als input fungeren voor de uitwerking van een eerste gebiedsgericht beleidskader met bijbehorend realisatiegericht actieprogramma voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Het ontwerpend onderzoek geeft aan hoe en met welke aandachtspunten en opportuniteiten een volgende ruimtelijk economische transitie kan worden voorbereid voor het gebied Genk/ centraal Limburg. Vertrekpunt zijn bestaande beleidsinitiatieven zoals SALK, het Groenboek voor een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen,  de lopende ruimtelijke planningsprocessen en de strategische projecten in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Samenwerking met partners, prioritaire (Europese) uitdagingen als innovatie, koolstofarme economie, energie efficiëntie en sociale inclusie en de krachtlijnen voor Vlaanderen, zijnde Vlaanderen als een veerkrachtige metropool op mensenmaat, staan centraal.

Uiterste indieningsdatum 24-04-2013

Link naar het dossier op e-notification