Klassieke verkaveling is achterhaald model Bouwmeester zoekt vijf projecten voor testen van verdichting

Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen zoekt samen met Vlaams Minister van Wonen Freya Van den Bossche tot 31 juli vijf bouwheren die evenveel verdichtingsstrategieën willen testen. Verdichting is volgens Swinnen en Van den Bossche de enige manier om in Vlaanderen open landschap over te houden, de bevolkingsgroei op te vangen en bouwen betaalbaar te houden. Het klassieke verkavelingsmodel is volgens hen helemaal achterhaald.

Publicatiedatum: 07.06.2013
Auteur: Filip Van der Linden
Bron: Bouwkroniek