Minister Bourgeois en Vlaams Bouwmeester reiken voor het eerst drie BWMSTR Labels uit

De eerste drie BWMSTR Labels zijn uitgereikt. TOP office krijgt een Label voor 'Proposals 1972-1980 revisited 2002', Michiel Dehaene voor 'Platform for prospective design education' en MAAT-ontwerpers voor hun ideeën over 'Voedsel voor de stad'. Zij gaan nu aan de slag om hun ideeën verder uit te werken.

Met het BWMSTR Label wil de Vlaams Bouwmeester vernieuwende en beleidsrelevante ideeën oppikken vanuit de onderzoeks- en ontwerppraktijk. En zo ongevraagd onderzoek ondersteunen in zijn prille beginfase.