Vlaams Bouwmeester organiseert het Europees Forum Architectuurbeleid

Het Forum is een informeel netwerk van experts op vlak van architectuurbeleid in Europa, opgestart in 1997. Twee keer per jaar wordt een meerdaags forum georganiseerd door het land dat de Europese Unie voorzit. Als één van de stichtende landen van dit forum is België – voor Vlaanderen vertegenwoordigd door de Vlaamse Bouwmeester – vanaf de oprichting betrokken bij de organisatie en invulling.

Het Forum is in de eerste plaats gericht op overheden verantwoordelijk voor het architectuurbeleid, culturele instellingen die architectuur promoten, professionele architectenorganisaties en de architectuurscholen. Het staat echter open voor iedereen.

Onder het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie wordt het Europees Forum Architectuurbeleid (EFAP-FEPA) georganiseerd van 18 tot 20 november in Bozar te Brussel. Het gekozen thema "Architectuur als hefboom voor sociale cohesie" sluit aan bij het Europese jaar tegen armoede en sociale uitsluiting. Het is een gezamenlijke organisatie van de Vlaamse Bouwmeester, de cel Architectuur van de Franstalige Gemeenschap en de Brusselse Bouwmeester.

De voormiddagen van 18 en 19 november staan in het teken van praktijkvoorbeelden die getuigen van een goed beleid of van een kwalitatieve publieke architectuur, en die een impact hebben op de sociale cohesie. In de namiddag worden projecten bezocht in Antwerpen en in Luik. Op 20 november staat een rondleiding in Brussel op het programma.

Deelname aan het Forum is gratis en staat open voor alle geïnteresseerden. Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u zich inschrijven op de nieuwsbrief van EFAP via de website: http://www.efap-fepa.eu