Vijfde editie Grensverkenningen in Amsterdam

Op 25 mei vond de vijfde editie van Grensverkenningen plaats in het Vlaams cultuurhuis De Brakke Grond in Amsterdam.

Grensverkenningen is een initiatief van de Vlaams Bouwmeester, de Nederlandse Rijksbouwmeester en het College van Rijksadviseurs om in een reeks van lezingen de grenzen van elkaars werkzaamheden te verkennen.

De afgelopen jaren zijn de onderwerpen infrastructuur, cultureel erfgoed, scholen en de fysieke grens gepasseerd.

In de vijfde bijeenkomst stond de Open Oproep centraal. Marcel Smets gaf een lezing over de procedure van de Open Oproep. Voor de Nederlanders in het publiek is dit een belangwekkend onderwerp omdat een gelijkaardige procedure in Nederland na velerlei problemen niet meer wordt gebruikt. De discussie achteraf was dan ook zeer geanimeerd.