Activiteiten van het Team Vlaams Bouwmeester op Europees forum

In april is het Team Vlaams Bouwmeester erg actief geweest op het Europees forum.

Op 15 april gaf Joris Scheers, adjunct Vlaams Bouwmeester, een toelichting op het 'Committee of the Regions' over de rol van de Vlaams Bouwmeester in beleidsvoorbereidend werk en de uitvoering van de architecturale strategie van de Vlaamse Gemeenschap.

Tijdens de aftrap van 'Benelux architecture 2010' op 27 april in Rotterdam zetelde Joris Scheers in het panel (zie foto).  'Benelux architecture 2010'  is een marktstimulerend initiatief van Nederlandse, Belgische en Luxemburgse overheden en architectuurinstanties. Ook op het congres van het European Forum for Architectural Policies (EFAP) congres in Madrid op 29 april was de adjunct Vlaams Bouwmeester aanwezig. Hij was door het Spaans voorzitterschap uitgenodigd om toelichting te geven en in het panel te zetelen.

Meer info over deze congressen en organisaties is te vinden op

- de website van het Committee of the Regions: http://www.cor.europa.eu/

- de website van Benelux Architecture 2010: http://www.beneluxarchitecture.eu/

- de website van het EFAP: http://www.efap-fepa.eu/