Brussels architect Peter Swinnen aangesteld als derde Vlaams Bouwmeester

De Vlaamse regering heeft een nieuwe Bouwmeester voor de volgende vijf jaar aangesteld. Na bOb Van Reeth (1999-2005) en Marcel Smets (2005-2010) zal vanaf 1 juli 2010 architect Peter Swinnen aantreden als derde Vlaams Bouwmeester. Peter Swinnen is architect-partner en medeoprichter van het Brusselse architectenkantoor 51N4E.

Peter Swinnen (1972) studeerde aan het Sint-Lucas Architectuur Instituut Brussel en de Architectural Association London. Samen met architecten Johan Anrys en Freek Persyn richtte hij in 1998 het intussen internationaal bekende architectenkantoor 51N4E op. Het bureau kan bogen op een brede portfolio van nationale en internationale projecten – van stedelijke masterplans, publieke infrastructuur, culturele gebouwen, kantoorvoorzieningen, gebouwen binnen de zorgsector, overheidsgebouwen tot privéwoningen en product design. Recent en huidig werk omvat ondermeer LAMOT cultureel congrescentrum (Mechelen), TID Tower (Tirana), WET89 (Brussel), C-Mine cultuur & designcentrum (Winterslag), Skanderbeg Square (Tirana), Buda Kunstencentrum (Kortrijk), Regatta Zorgcampus (Antwerpen), Place de l'Europe (Brussel).

Sinds 1999 stelt de Vlaamse Regering telkens voor een periode van vijf jaar een Bouwmeester aan. De Vlaams Bouwmeester heeft als opdracht om vanuit een langetermijnvisie, in goed overleg met de verschillende administraties en met de extern betrokken partijen, bij te dragen tot de voorbereiding en uitvoering van het architecturaal beleid van de Vlaamse overheid om een architecturaal kwalitatieve leefomgeving in Vlaanderen te helpen creëren.