Studiereis Prijs Bouwheer 09: Madrid 8-10 april

De studiereis maakte deel uit van de prijs die de winnaars van Prijs Bouwheer 2009 ontvingen. Doel van de studiereis is vooral netwerken. Succesvolle bouwheren konden elkaar leren kennen en hun ervaringen uitwisselen. Gespreksstof was er voldoende: de projecten waarmee ze een prijs wonnen en de inspirerende voorbeelden die we samen bezochten. Geen mooier moment om Madrid te bezoeken in groep. De eerste zon deed alles stralen en de groene stad had nog niet te lijden onder de hitte en droogte van de zomer.

Na een bewogen vlucht ontving de afdeling Urbanismo y Vivienda van het stadsbestuur van Madrid de deelnemers. De groep kreeg een toelichting over het Calle 30 project. Dit project is naar aanleiding van de Oosterweelverbinding bekend geraakt in België voor de enorme ondertunneling die er gebeurde. De eerste ringweg rond Madrid liep in het verleden langs weerszijden van de Manzaneres rivier.  Vandaag is er een prachtig nieuw aangelegd park te bewonderen op beide rivieroevers. Alle deelnemers van de reis waren enorm onder de indruk van dit project. Hoe de stad zo een grote investering voor haar rekening kon nemen, was voor iedereen een raadsel, maar over de meerwaarde ervan was er geen discussie.

De gouden driehoek in het centrum van Madrid langsheen de Paseo del Prado telt ook tal van interessante uitbreidings- en renovatieprojecten. De uitbreiding bij het Reina Sofia van Jean Nouvel sprak tot ieders verbeelding maar stond in schril contrast met die van Moneo voor het Prado. Jean Nouvel kiest voor het grote gebaar terwijl Moneo zich subtiel inschrijft in de lokale architectuurstijl. Een contrast dat ook af te lezen is uit de materiaalkeuze: het staal van Nouvel tegenover de traditionele baksteen van Moneo.

Het bezoeken van deze musea hielp meteen om de kunstkennis wat bij te schaven. De enthousiaste gids vertelde de deelnemers over een selectie van de belangrijkste werken zoals het Guernica van Picasso. De groep was ook onder de indruk van de kunstintegratie van Christina Iglesias in het Prado. Ze ontwierp een nieuwe toegangspoort voor de uitbreiding van Moneo.